Mælkefodring: Høj tilvækst hos kalve giver mere mælk i 1. laktation

Høj mælkemængde, der giver høj tilvækst hos kalve, resulterer i høj ydelse hos koen i første laktation.

Flere mælkeproducenter kunne have glæde af at benytte to-trins mælkefodring for at øge væksten på deres kalve og sikre en højere mælkeydelse i 1. laktation. Det mener Camilla Schilling Pedersen, kvægrådgiver hos KvægXperten.

»Vi kan se, at der er en del, der gør det med succes, og flere kunne få noget ud af at praktisere det«, siger hun.

Mælk er en effektiv måde at få energi i kalvene på. Nogle mener, at meget mælk giver diarré, men det mener hun ikke, der er belæg for.

»Diarré kan skyldes dårlig mælkekvalitet, svingende tørstofindhold eller dårligt management, for eksempel hygiejne, udfodringstemperatur eller noget andet. Hvis kalven går ved sin mor, vil den drikke, hvad der svarer til 20 procent af dens kropsvægt, hvilket sikrer nok energi til vedligehold, tilvækst og sundhed«, siger hun.

For en kalv på 55 kg svarer 20 procent af vægten til 11 liter mælk dagligt.

Mest mulig til mejeri

Når mælkeprisen er høj og hvis man har en god kvalitet, er målet at få mest muligt til mejeri. Derfor er det en fordel at give høj mælkemængde 8-10 liter ved stor race de første 3-4 uger, hvor kalven kvitterer mest for mælken, for derefter at trappe ned på 6 liter pr. dag. Kalven vil dermed tage mere kraftfoder og evt. grovfoder for at holde energiniveauet oppe, og så begynder den at udvikle sit fordøjelsessystem bedre, og den er mere klar til at klare sig på ”almindelig” foder efter fravænning.

Forsøg viser, at hvor der tildeles en høj mælkemængde (ca. 8 liter pr. dag) i de første tre uger efterfulgt af fire uger med med lavere mælkemængde, giver en højere optagelse af kraftfoder og en højere tilvækst sammenlignet med en strategi, hvor der tildeles en moderat mælkemængde i hele mælkefodringsperioden.

»Gradvis nedtrapning af mælk kan være en løsning til at få kalvene godt i gang med at æde kraftfoder og strukturfoder og sikre, at kalvene får nok energi og opnår en høj tilvækst i de første tre-fire uger, hvor de ernæres alene af mælk, hvorefter de kan begynde at udnytte energien fra fast foder«, fastslår hun.

Bedre ko

En af fordelene ved højere tilvækst er, at kalven har potentiale for at bliver en bedre ko.

Flere videnskabelige undersøgelser har desuden vist en sammenhæng mellem øget tilvækst i mælkefodringsperioden og en højere mælkeydelse i første laktation.

»Helt konkret har et studie vist, at 100 gram øget daglig tilvækst i mælkefodringsperioden giver 155 kg ekstra mælk i 1. laktation«, siger hun.

Vej kalvene

Camilla Schilling Pedersen anbefaler, at man vejer sine kalve, så man får konkrete tal at forholde sig til, når det gælder tilvækst. Det skaber nemlig fokus, motivation og mulighed for at sætte specifikke mål. Derfor bør man veje kalvene ved fødsel og igen, når de er 8 uger/56 dage (eller ved fravænning).

»I denne periode skulle kalven gerne have fordoblet sin fødselsvægt«, siger hun.

Tilvæksten kan også måles ved hjælp af et vægtmålebånd, som forhandles flere steder.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.