Mælkeproducent har succes med overset afgrøde til kvægfoder

Økologisk mælkeproducent udvider arealet med lupin til foder i 2019 efter gode erfaringer sidste år.

Af Morten S. Thomsen, kvægchef, Sagro

På Egegaard i Gabøl har man gennem de seneste år valgt at dyrke lupin som en væsentligt proteinkilde til de økologiske malkekøer.

Lupin er valgt primært for at prøve noget nyt, og med et ønske om at finde et alternativ til hestebønner på grund af udfordringer med vand, sygdomme og ukrudt i hestebønner.

De opnåede erfaringer i mark og stald er imidlertid så gode, at antal hektar nu udvides betydeligt i 2019. 

Crimpes og pakkes i poser

Lupinerne høstes ved modenhed , crimpes og pakkes i poser med tilsætning af propionsyre. Produktet er en ren og  lagerfast vare, som ikke tager varme. Foderværdien af 2018 høsten er i tabel 1 sammenlignet med standardværdi for hestebønner.

Tabel 1. Foderværdi af lupin, 2018-høst 

Det fremgår af tabellen, at der er betydelige forskelle i sammensætningen af de to fodermidler.

Proteinniveauet er ca. det samme i de to afgrøder, men stivelsesindholdet er meget højt og NDF tilsvarende lavt i hestebønner.

Foderplanen siden indbinding fremgår af  tabel 2.

Tabel 2. Foderplan inkl. lupin

En foderplan, der som mange andre øko-planer har teoretisk underskud af AAT.

Køerne malker på trods af dette underskud tilfredsstillende. Siden indbinding har produktionen været 34-36 kg EKM pr. ko, svarende til en årsydelse på  godt 11.500 kg EKM.

Økonomi: 2 kr. pr. kg 

Med et udbytte på 30-35 hkg pr. ha over årene beregnes de samlede dyrkningsomkostninger incl. crimpning og propionsyre til små 2 kr. pr. kg.

Et interessant prisniveau for proteinfoder i den økologiske produktion. I praksis må regnes med udbyttevariationer fra 3,0 til 4,3 ton pr. ha.

Velegnet til foder - og klimavenligt

Ernæringsmæssigt er hjemmeavlet protein med lavt stivelsesindhold og høj NDF interessant. Denne sammensætning giver mulighed for at anvende en større del af foderet, og reducerer ikke muligheden for  anvendelse af majs eller korn i rationen.

Lupiners kemiske sammensætning gør dem mere interessante end hestebønner i en traditionel konventionel majs/roeration.

Visse sorter af lupiner indeholder alkaloider, stoffer som hæmmer foderoptagelsen, hvorfor disse selvsagt ikke bør anvendes.

Lupiner har en fantastisk forfrugtsværdi, minimum på niveau med ærter.

I en tid, hvor der tales bæredygtighed og klima, er der behov for at afprøve ideer, der bærer vores produktion mod mindre klimabelastning.

Hjemmeavlet protein, med lavt ressourceforbrug, har en relativ lav klimabelastning sammenholdt med importeret foder. I den samlede klimabelastning fra importeret kraftfoder udgør transporten af varen op mod 50 procent af den samlede klimabelastning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.