Mælkeproducent på ø i Kattegat: Vi udvider besætningen til 250 køer
Blog fra mælkebedriften: Tiina Olsen, ny blogger for Kvæg Plus, driver sammen med sin mand, Birger, den eneste mælkebedrift på Læsø. Her har selvforsyning med foder topprioritet på grund af den dyre fragt, og der er også planer om ny stald og en lidt større besætning.

Af Tiina Olsen- fortalt til Stig Bundgaard

Jeg er født i Finland, og kom til Danmark i 2015. Sammen med min mand, Birger Olsen, driver jeg den eneste mælkebedrift på Læsø, som er ejet af min svigerfar Birk Olsen. Vi er nu ved at overtage bedriften i et generationsskifte.

Jeg har taget en uddannelse i Yamk-agrologi, som er nogenlunde svarende til agronom.

Vi har en produktion bestående af 175 konventionelle malkekøer og opfedning af tyrekalve og krydsningskvier, i alt 450 dyr.

Vi er fire, der arbejder på bedriften, nemlig Birger, hans far, en ansat i malkestalden og jeg selv. Vi har egentlig brug for en ekstra medarbejder, især i sommermånederne, men det er svært at finde nogen.

Vi har søgt siden efteråret. Der er mange, der har ringet på stillingen og sagt de gerne vil komme, men når de hører, at det er på Læsø, takker de nej, fordi de synes det er for langt væk.

Selv synes vi, at det er et priviligeret og fredfyldt sted at bo med en god børnehave og skole.

På lidt længere sigt, 2-3 år frem, er det planen, at vi vil afvikle opfedning af tyrekalve og krydsningskvier, og i stedet udvide mælkeproduktionen til 250 køer med brug af egne kvier. Vi vil gerne bygge ny stald og skifte over til malkerobotter, fordi det er så svært at få arbejdskraft herover

Seks slæt

Fordi vi bor på Læsø, har det stor prioritet at producere vores eget foder, da det er dyrt at få bragt over fra fastlandet på grund af fragten. Fx koster det, når man sælger korn til fast landet, 30 kr. "extra" per 100 kg. Det er meget.

Produktionen af især græsensilage har stor prioritet, så det har vi et stort lager af, da udbytterne godt kan svinge en del. Hvis vi får for meget nedbør sidst på foråret/først på sommeren, klasker sandjorden sammen.

Vi producerer lidt over 90 procent af kvægfoderet selv i form af græs, byg, havre. Vi køber kun rapsskrå og mineraler fra fastlandet.

Sidste år tog vi seks slæt græs for at hente mere letfordøjeligt foder hjem, og det er også planen at tage seks slæt i år. Det blander vi så med noget af det knap så fordøjelige græsensilage, vi har liggende. Al vores foder er gmo-fri.

Malkekøernes foderblanding består af:

 • 5. slæt 2019, 70 procent
 • 4. slæt, 30 procent
 • 10 kg valset korn (havre og byg)
 • 1,85 kg rapsskrå (europæisk)
 • mineraler
 • kridt
 • vand (meget vigtig ingrediens for at binde blandingen sammen)

Løsdriftsstald med madrasser

Malkekøerne går i en løsdriftsstald med sengebåse og madrasser. De næste ti køer, som skal til slagt, ligger på en livsydelse på 48.000 kg EKM i snit, mens det samlede gennemsnit er 34.183 EKM.

Pt. er celletallet i snit 130, og for nylig var det helt nede på 95-105. Vi har 1,13 kælvninger pr. årsko og 2,4 procent døde køer pr. år - og vi er altså uden dyrlæge på øen i hverdagen. Han kommer hver torsdag fra Bindslev.

Malkende køer har adgang til et udeareal året rundt, dog afhængig af føret.

Vi inseminerer selv med sæd fra Semex og VG.  Ca 40 procent af alle insemineringer har været med sæd fra kødkvæg (CHA og BAQ).

Sidste år solgte vi ca. 50 holstein-kvier, og til egen produktion bruger vi 40-50 kvier. På det seneste har vi øget andelen af kss Holstein-sæd med sigte på at øge besætningsstørelsen.  

Om sommeren græsser goldkøer og drægtige kvier på strandengene syd for ejendommen. Malkekøerne græsser der også i dagtimerne. Der er ca. 200 hektar, som vi på den måde laver naturpleje på. 

Vi har forsøgt at få et tillæg fra Arla for at lave græsmælk, men det har de ikke ønsket. De henviser til logistiske udfordringer. Selvom vi i samarbejde med dem allerede har optimeret til to afhentninger om ugen.  

Pløjefrit på fjerde år

Vi laver alt markarbejde selv på de 425 hektar agerjord, vi har ansvaret for, og som er en blanding af ejet, lejet og pasningsaftaler. På nær en møgspreder, har vi alle maskinerne selv. Ensileringen er baseret på en 54 m3 snittevogn fra 2019.

Jorden er primært sand, og vi dyrker vi pløjefrit på fjerde år. Vi kan allerede fornemme en mere stabil jord i dyrkningslaget. Glyphosat bruger vi kun forud for sæsonstart. De sidste fem år har vi ikke sprøjtet ned inden høst, og reproduktionen har aldrig været bedre.

Når vi skal lægge græsmarker om sker det med brug af en tallerkenharve og en dybdeharve.

Faktaboks

FAKTABOKS

Tiina Olsen

 • Driver med sin mand Brunhavegård på Læsø. Blogger til Kvæg Plus
 • 175 holstein-årskøer plus opdræt og opfedning af tyrekalve, der er krydset med Charolais og Blond d´Aquitaine, plus Holstein-tyre, ialt 450 dyr
 • Ydelse: mål er 11.500 kg EKM pr. år, ligger lidt under lige nu.
 • Løsdriftsstald fra 1999, sengebåse, nye spalter, nye madrasser og kobørster i 2018. Gummimåtter i malkestalden og returgang i 2019.
 • Malkestald, 2 x 12 sildeben
 • 425 hektar agerjord med byg, havre, rug, slætgræs og dertil kommer ca. 200 hektar strandeng

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.