Mælkeproducenter gav omkostningerne et gok
Ophævelsen af EU's mælkekvoter har været med til at gøre dansk mælkeproduktion mere konkurrencedygtig. Nye beregninger fra landbrugets videnscenter Seges viser at landmændene nu producerer et kilo mælk 7 procent billigere end for bare et år siden.

Et stort fald i mælkeprisen er blevet afbødet af, at landmændene har presset omkostningerne ned. Det viser nye, foreløbige regnskabstal for 2015, som Seges har behandlet.

Det blev 21 øre billigere for danske mælkeproducenter at producere en liter mælk i 2015 sammenlignet med året før. Til sammenligning faldt mælkeprisen, som landmanden får, med 61 øre.

"Det viser tydeligt at mælkeproducenterne og deres rådgivere virkelig knokler for at se og skære alle overflødelige produktionsomkostninger væk. De vender hvert eneste halmstrå for at overleve i en tid, hvor mælkeprisen er historisk lav," siger Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Han taler netop nu mandag formiddag for op mod 3000 landmænd, der i dag og i morgen er draget til Herning for at deltage i Kvægkongres 2016.

Mælkeproducenternes eget knofedt og ophævelsen af EU's mælkekvoter for et år siden er med til at sikre, at mælkeproduktionen er blevet mere effektiv. Det vurderer Susanne Clausen, chefkonsulent i SEGES Kvæg, der netop har bearbejdet regnskabstallene fra 2015 for 329 mælkekvægsbedrifter, hvilket svarer til 10 procent af alle danske malkekvægsbedrifter.

"Frigivelsen af kvoterne har betydet at mælkeproducenterne har kunnet skrue produktionen op og producere mere mælk for færre penge ved at udnytte bedriftens produktionsrammer bedre. Derudover har de lavere foder- og energipriser også betydet at omkostningerne ved at fremstille et kilo mælk er faldet. Så hvis ikke de vanskeligere markedsvilkår var faldet sammen med kvoternes ophævelse, så havde de økonomiske billede set andreledes positivt ud," siger hun.

Landbrugspakken giver plus

Ruslands importforbud og Kinas lave import af mælkepulver kan de danske mælkeproducenter ikke gøre noget ved, men de kan spare endnu flere penge, hvis de udnytter fordelene ved eksempelvis regeringens kommende landbrugspakke, lyder vurderingen fra Peder Philipp.

"Elementerne i hele landbrugspakken, som eksempelvis mulighederne for at gøde mere, giver mælkeproducenterne mulighed for at arbejde sig til en besparelse på 1000 kroner pr. ko. Så også her kan de selv forbedre deres økonomiske situation," siger han.

Ny sundhedsrådgivning

Politiske ændringer vil i den kommende fremtid give et løft i mælkeproducenternes økonomi.

"Det nye veterinærforlig, der betyder en ny sundhedsrådgivning, kommer forhåbentlig snart i spil, hvilket betyder mere individuel rådgivning og besparelser for den enkelte mælkeproducent. Så mælkeproducenterne har muligheder for at få forbedret økonomien og ruste sig endnu mere til markedet vender, siger Peder Philipp.

 

Faktaboks

De første regnskaber fra konventionelle malkekvægsbedrifter viser et fald i driftsresultatet på 904.000 kr. i forhold til 2014.Den samlede mælkepris i 2015 blev på 2,28 kr. pr. kg. EKM og dermed 61 øre lavere end året før. Antal køer pr. bedrift steg med 3,8 pct. Derudover bød 2015 på en markant stigning i ydelsen på 4,6 pct. Samlet set faldt mælkeindtægten med 902.000 kr. Isoleret set medførte faldet i mælkeprisen et fald i indtægten på 1.277.000 kr.

Bruttoudbyttet fra andet kvæg, planteavl inkl. grovfoder og andre landbrugsindtægter steg med 42.000 kr., hvilket dækker over en fremgang i bruttoudbyttet fra oksekød og salg af dyr på 268.000 kr. og et fald i de øvrige bruttoudbytteposter på 226.000 kr. Sidstnævnte er primært drevet af fald i beholdningen af grovfoder.

Stykomkostninger steg godt 100.000 kr. på grund af højere foderforbrug som konsekvens af flere køer og en højere ydelse pr. ko. Pr. årsko blev foderomkostningerne dog lavere end i 2014 som følge af lavere foderpriser. Diverse omkostninger er på samme niveau som sidste år. Samlet set faldt dækningsbidraget med 962.000 kr.

Kapacitetsomkostningerne faldt, selvom produktionsomfanget steg. Afkoblet EU-støtte var på niveau med 2014, mens der var et beskedent fald i finansieringsomkostningerne.

Investeringerne faldt med 416.000 kr., hvilket medførte, at likviditeten i 2015 blev forværret med 328.000 kr. i forhold til 2014.

Kilde: Seges

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.