Mælkeproducenter har skåret 35 øre af produktionsprisen
En dansk gruppe af mælkeproducenter har skåret 35 øre af fremstillingsprisen på mælk. Især efter kvotens bortfald gik det stærkt.

Danske mælkeproducenter har nydt godt af, at mælkekvoten faldt bort.

Sådan lød det vovede udsagn fra analytiker Steffi Wille-Sonk fra foreningen European Dairy Farmers (forkortet EDF), da foreningen holdt kongres i Kolding i sidste uge.

Foreningen har mælkeproducenternes økonomi som omdrejningspunkt, og her kunne Steffi Wille-Sonk konstatere, at de danske medlemmer af foreningen har sænket deres fremstillingspris, siden mælkekvoten faldt bort.

»Det var faktisk også tiltrængt. Op til kvotens bortfald lå I med en høj produktionspris, som gav mig nogle bekymringer for jeres fremtid«, lød det fra analytikeren.

Fortynder omkostninger

De danske landmænds opskrift på barberingen af produktionsprisen er kendt og godt beskrevet: Mere mælk.

Således har de ca. 20 danske medlemmer øget ydelsen pr. ko med 2.000 kg EKM på ni år og ligger her i 2019 på 11.763 kg EKM pr. årsko. I samme periode er de samlede omkostninger pr. ko kun steget med 200 euro pr. ko.

Summeret op har ydelsesfremgangen og det faste greb om omkostningerne ført til et fald i produktionsprisen på ca. 35 øre til aktuelt 2,43 øre pr. kg mælk, når alle omkostninger er talt med.

Trods den flotte fremgang befinder danskerne i EDF sig stadig på gennemsnittet sammen med lande som Finland, Belgien og Tyskland. I flere af disse lande er ydelsen og omkostningerne mindre.

»Det skal I ikke være skuffede over. At være gennemsnitlig er ikke dårligt og modsat nogle andre lande har I formået at holde fast og være stabile«, lød det anerkendende fra Steffi Wille-Sonk.

Frontløberne i EDF - bedømt på produktionsprisen - er deltagerne fra England og Tjekkiet, som i de seneste regnskabsår har produceret et kg EKM til beskedne 1,94 kr.

Også de irske medlemmer har en lavere produktionspris end gennemsnittet, og irerne har i lighed med de danske deltagere forøget deres mælkeproduktion pr. bedrift siden mælkekvotens bortfald, bemærkede Steffi Wille-Sonk.

Forskellige strategier

Ser man nærmere på de 22 danske deltageres resultater, er det ikke overraskende forskellige strategier, som fører til fremstillingsprisen på ca. 2,43 kr. pr. kg EKM.

Samstemmende har gruppens deltagere en høj mælkeproduktion, men med forskellige niveauer af grovfoder og tilskudsfoder.

Familien Kuhr, Kuhr Hedegård ved Rødkærsbro, bruger moderate 240 gram tilskudsfoder pr. kg EKM og opnår 11.253 kg EKM pr. ko. Familien har nedbragt niveauet for tilskudsfoder ved at inddele køerne i grupper og afstemme foderniveau efter ydelse.

Flere af gruppens medlemmer har et lavt antal opdræt pr. årsko, heriblandt familien Hengel med syv stk. årsopdræt pr. årsko.

Endelig er der også forskel på produktiviteten målt pr. arbejdstime, hvor nogle opnår 300 kg EKM pr. arbejdstime og andre tæt på 500 kg EKM pr. arbejdstime.

Faktaboks

Hvem repræsenterer EDF?

  • European Dairy Farmers (forkortet EDF) er en form for erfa-gruppe for et netværk af mælkeproducenter i EU. Der medvirker også landmænd fra Schweiz, Ukraine og Canada.
  • Medlemmerne er ikke nødvendigvis repræsentative for landene som helhed.
  • I medlemsskabet af EDF indgår en analyse af produktionsøkonomien på bedriftsniveau, som kan sammenlignes på tværs af landegrænser.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.