Madrasser tilsat bakterier fjerner metan

Et projekt målrettet vandværker kan blive interessant for kvægbruget. Via enkle teknologier har det vist sig muligt at fjerne 75 pct. af luftens indhold af metan.

Det kan næsten lyde som Egon Olsens opskrift på et vellykket kup: Du tager en stak madrasser fra børnesenge, sætter dem sammen, tilsætter særlige bakterier og lader staldluft passere igennem.

Til forskel fra Egon Olsens mange planer er denne opskrift særdeles vellykket. Det bekræfter Ph.d. Sanin Musovic, forretningsleder på Teknologisk Institut.

Han står bag projektet BioBox, hvor man har tilsat metanædende bakterier til madrasser fra børnesenge og ad den vej fjernet 75 procent af metanen fra den tilførte luft.

Tiltænkt vandværker

Projektet opstod, fordi nogle vandværker har særlige udfordringer med metan. Der er i varierende grad metan i alt grundvand, men det meste renses fra og udledes til atmosfæren, når vandet iltes. Men på grund af forskellen i metankoncentrationen i vandet udleder nogle vandværker mere metan til atmosfæren end andre.

I vandværkernes sandfiltre fandt Teknologisk Institut nogle bakterier, som æder metan. Forskerne fik derfor den idé, at hvis disse naturlige bakterier kunne opsamles og påføres et vækstmedie, kunne de måske æde noget af metanen, før den ender i atmosfæren.

»Vi prøvede at tilsætte bakterierne til flis, granulater og skummadrasser, og det var madrasserne, de havde de bedste betingelser i«, fortæller Sanin Musovic.

Forskerne tog tre madrasser beregnet til børnesenge og satte dem sammen til et godt 20 cm tykt filter. Sandet fra sandfiltrene blev blandet med vand, og derved fik man løsnet mikroberne, som kunne hældes ud på skummet.

Trefjerdedele forsvandt

Succeskriteriet for forsøget var at fjerne 50 pct. af metanen. Og skulle det kun vise sig muligt at fjerne 30-40 pct., ville Sanin Musovic også stille sig tilfreds.

»Så det var ret vildt, da vi så, at bakterierne fjernede 75 pct. af den tilførte metan«, fortæller Sanin Musovic begejstret.

De metanædende bakterier fik tilført NPK for at kunne leve. Deres eneste kilde til kulstof var metan.

Overfladen er vigtig

Når skummadrasserne viste sig så effektive, kan det ifølge Sanin Musovic forklares med skummets store overflade og de mange porer, som luften kan passere igennem.

»Vi har på Teknologisk Institut også andre forsøg, hvor metan forsøges renset fra i filtre med flis og kompost. Særligt ved flis kan store mængder luft dog passere forbi uden at komme i kontakt med biofilmen på flisstykkerne. Og så bliver det ikke nær så effektivt«, vurderer han.

Sanin Musovic er nu i færd med at udfærdige en projektansøgning, hvor man vil benytte madras-teknologien til at rense luft fra svine- og kvægstalde.

»Jeg er ret sikker på, at vi kan fjerne mindst 75 procent af metanen fra kostalde. Måske endda mere, fordi nogle bakterier fungerer bedst, når koncentrationen af metan er ret høj«, siger han.

Hertil kommer, at forskerne kan bygge filtrene større ved at lægge flere madrasser oven på hinanden, bemærker han.

Faktaboks

BioBox

  • Teknologisk Institut samarbejder med Kemic Vandrens A/S samt SAMN Forsyning og Hillerød Forsyning om udviklingen af filtrene.
  • I projektet udvikles et biologisk luftfilter, der består af en matrice, hvorpå de naturlige bakterier, der omsætter metan til CO2, kan gro.
  • Filtrene afprøves på to vandværker

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.