Majsen står fint på Sjælland - ikke brug for helsæd

Mange majsmarker på Sjælland står ensartet og fint. De fleste budgetterer med et FE på 11.000 pr. hektar.

Der bliver snakket meget om majsen, der står dårligt i år. Nogle egne af landet er da også ramt hårdt.

Men på Sjælland står det faktisk mange steder slet ikke slemt til, påpeger Anders Olsen, der har 60 hektar agerjord ved Svinninge.

Han har sendt et foto, hvor man kan se ham stå med en høj majsplante, han har hevet op af marken.

"Vil dog lige sige, at dette er nogle af de højeste, men alle mine majs er over to meter høje," beretter Anders Olsen.

Ikke katastrofehøst

De fleste majsmarker er kommet godt efter det på Sjælland, efter kulde og hård vind i foråret og juni var hård ved majsen, beretter Gitte Rasmussen, grovfoderkonsulent ved Gefion.

"Vi får ikke en superhøst, men vi får heller ikke katastrofehøst," beretter Gitte Rasmussen.

Høster ikke helsæd

De fleste bedrifter på Sjælland budgetterer med et FE på 11.000 pr. hektar fra majsen. Suppleret med en udmærket kvalitet på slætgræs, så ser grovfodersituationen acceptabel ud i de fleste tilfælde, beretter hun.

"Vi har ikke nogen kunder, der har høstet helsæd for at være på den sikre side," siger Gitte Rasmussen.

De færreste majsmarker på Sjælland har læhegn, og derfor har majsen - der ikke har godt af vinden - været holdt tilbage. Men i juli løjede vinden af, ligesom der kom en del dage over 20 grader. Da trak majsen fra land.

"Der er mange marker, der står pænt, ensartet og blomstrer. Jeg er godt nok ikke særlig høj, men jeg kan sagtens stå i dem," beretter Gitte Rasmussen.

Ukrudt

Nogle marker er dog ramt af ukrudtsangreb, fordi foråret kun bød på få sprøjtedage. Ukrudtsbehandlingen i majs fungerer bedst i varmt vejr. Det er især storkenæb, ærnpris og snerlepileurt, der hæmmer majsmarkerne.

"Det er måske 10 pct. af arealerne, hvor man kan sige, at ukrudtsbekæmpelsen ikke har været optimal, så det koster udbytte," vurderer planteavlskonsulenten.

Som noget særligt i år står majsen ved Sjællands østkyst flot. Normalt hæmmes deres vækst i foråret på grund af det kolde vand, der skaber en kold blæst. Fordi vinteren var mild dette år, så står østkystmajsen ofte rigtig fint i år - dog mindre end godt end de sidste to år, hvor majsen gave exceptionelle udbytter.

Hun forventer dog en majshøst senere end de sidste to år, hvor den lå i september.

"Men skidt med det, bare udbyttet er der."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.