Malkebedriftens arbejdsplan for vinteren: 7 ting du skal have styr på
Det er nu, hvor vi kan huske sommeren 2019, at overvejelser for 2020 skal gøres. Er der dyregrupper eller staldafsnit, som år efter år skaber problemer i sommerhalvåret? Er der noget i vores rutiner der trænger til en opstrammer?

Af Morten S. Thomsen, kvægchef, Sagro

Udvikling i produktivitet og sundhed i kvægbesætningerne sker overvejende i vinterhalvåret. Sommeren er således en periode vi skal igennem med færrest mulige tab i produktion og besætningens produktivitet.

Ovennævnte kommentar er jeg ofte rendt i, og ser man på konkrete tal for tab af døde dyr, tab i mælkekvalitet, forbrug af foder samt ydelsesudviklingen, er der noget om snakken.

Det er altså nu, hvor vi kan huske sommeren 2019, at overvejelser for 2020 skal gøres. Er der dyregrupper eller staldafsnit, som år efter år skaber problemer i sommerhalvåret? Er der noget i vores rutiner der trænger til en opstrammer?

Når sommeren ses som en udfordring, skyldes det vores stærkt stigende produktionsniveau. Med stigende krav til dyrene øges følsomheden, og det økonomiske udslag af en stressperiode for dyret bliver derved afgørende større.

Udfordringerne er som jeg ser dem følgende.

1. Kalve

I sommerhalvåret kan der være store problemer med varmedannelse og foderhygiejne generelt.

Problemerne skyldes ofte brug af forkerte krybber, som ikke renholdes, eller spild af foder fra krybber eller dårligt vedligeholdte foderborde.

Vandforsyningen skal være hygiejnisk og frisk. Vurder egne forhold selvkritisk.

Manglende ventilation giver en del problemer med lungebetændelse om sommeren. Ofte vil dette kunne løses for små penge ved at åbne op for mere luftskifte, eventuelt suppleret med mekanisk ventilation.

Klipning af dyr. Generelt om sommeren: Alle kalve og ungdyr på stald kommer bedre gennem sommeren uden pels.

2. Køling af mælk

Kølekapacitet, få den forbedret. Problemet er der igen om ni måneder. 

3. Rengøring af malkeanlæg

Rengøring af malkeanlæg er et tilbagevendende og stigende problem.

Tag dig tid til at få problemet ordentlig belyst af fagfolk, og få sat nødvendige handlinger i værk, lad dig ikke forlede af, at problemet er væk i øjeblikket – næste sommer kommer udfordringerne igen.

4. Døde køer

Kan vi opfange signalerne fra dyrene tidligere. Er der behov for yderlig velfærd eller vandforsyning i enkelte afsnit? Hvad dør de af?

Det kan være vanskeligt at løse ovennævnte problem. Men ofte er det i forvejen svage køer, som ikke kommer gennem sommeren, og det er således dem, der skal have opmærksomhed.

5. Vandforsyning

Vandforsyningen er selvsagt vigtigere om sommeren end om vinteren.

Der er ofte trængsel i gangene om sommeren, fordi køerne ikke ønsker at ligge ned. Er der frie adgangsforhold til vand, eller kunne der være behov for flere drikkekar?

Overvej at få vandur på drikkevandet. Herved skabes der mulighed for at forholde sig til dyrenes drikkeadfærd og vandoptagelse.

6. Ventilation

Selv sommeren 2019 har været en udfordring for køerne.

Den høje luftfugtighed har givet mange udfordringer med produktionen. Mekanisk ventilation er en nødvendighed i de fleste staldsystemer, overvej dit behov og dine muligheder.

7. Varme i foder

Forebyggelse er det gode indlæg og den gode afdækning. Det er rutiner omkring bortskæring af plastik, udtagning af foder, og ikke mindst bortledning af regnvand.

Alternativet er dyrt indkøbte syreprodukter eller lignende til at løse eller lappe på problemet.

Overvej mere forebyggelse.

Skab varige løsninger

Ovennævnte er blot et uddrag at de problemer vi møder i sommertiden.

Det er vigtigt at forholde sig til egne udfordringer, at få taget beslutning om hvad der ønskes forbedret og så få skabt gode varige løsninger.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.