Malkekøer holder ydelsen med hestebønner
Praktiske fodringsforsøg i 11 besætninger viser, at hestebønner i et vist omfang kan erstatte soja og raps.

Det vakte opsigt, da et forsøg forrige år viste, at køer ikke tabte ydelse, når sojaen eller rapsen blev helt eller delvist erstattet af hestebønner.

Tilmed gjorde det ingen forskel, hvordan hestebønnerne var behandlet inden udfodringen. Tidligere forsøg havde ellers peget på fordele ved toastning.

Resultatet bekræftes nu af fodringsforsøg i 11 besætninger: Her erstattede mellem 1,4 til 2,4 kg tørstof hestebønner pr. ko pr. dag andre protein- og stivelseskiler i rationen uden at give forskelle i hverken tørstofoptagelse eller EKM-ydelse.

Der sås dog en lidt større stivelsesandel i gødningen efter hestebønner, ligesom der også var en anelse højere fedtprocent.

Den relativt lave mængde hestebønner skyldes tørken i 2018, som ramte netop denne afgrøde hårdt.

Lagerfaste bønner

Harro Marquardsen, den ene af de to værter for årets Grovfoderekskursion, hvor de nye resultater blev præsenteret, var glad for hestebønnerne, fordi det var første afgrøde at så i foråret, og fordi den ikke krævede gødning.

Dertil kommer selvfølgelig muligheden for at fortrænge andre og dyrere proteinkilder i foderet til bedriftens 350 årskøer.

Bedriften vil holde fast i toastningen, fordi den i modsætning til andre metoder sikrer lagerfastheden.

Harro Marquardsen udsår i øvrigt dobbelt mængde frø pr. hektar for at holde hestebønnerne rene efter fremspiring med et ønsket platetal på 80 pr. kvadratmeter.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.