Malkekøer sat på typisk goldration viser tegn på sult
Studie fra Aarhus Universitet viser, at en ved en typisk goldration ville køerne flytte fem gange mere vægt for foderbelønning.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, i hvor høj grad energiindholdet i foderet påvirker malkekøers ædemotivation under afgoldning. Det skriver skriver Institut for Husdyrvidenskab i deres nyheder.

En motivationstest viste, at afgoldning med en typisk goldration medfører sult hos køerne, selvom rationen tildeles ad libitum.

Når den højtydende køer to måneder før forventet kælvning skal afgoldes, og kan have en daglig mælkeydelse på 25 liter eller mere, samt et tilsvarende højt energioptag, kan afgoldning være en velfærdsmæssig udfordring.

Der kan være ubehag og smerter i yveret, når malkefrekvensen reduceres, og sult når koen tildeles mindre energi i foderet.

Dette studie undersøgte virkning af reduceret energiindhold i foderet på malkekøers oplevelse af sult under afgoldning.

Måling af køernes æde-motivation

For at kvantificere køernes motivation for at æde, blev der i forsøget brugt et specielt fodertrug forsynet med en ’vægtet låge’.

Lågen kunne gradvist gøres tungere ved at tilføje 10 kg lodder, således at køerne måtte lægge flere og flere kræfter i for at få en belønning. Denne bestod af 0,8 kg kraftfoder.

Jo mere vægt køerne var villige til at skubbe, des større var deres motivation for at æde (jo mere sultne var de).

Der indgik i alt 32 holstein-køer i studiet. Før forsøgsstart blev alle køer trænet til at æde fra fodertruget og til at skubbe lågen åben.

I den syv-dages forsøgsperiode – de sidste syv dage før den sidste malkning – blev halvdelen af køerne tildelt det normale laktationsfoder, mens den anden halvdel blev tildelt et energireduceret foder, hvor laktationsfoderet var fortyndet med cirka 30 procent snittet byghalm.

Køernes æde-motivation blev testet to gange i løbet af denne uge, henholdsvis fem og to dage før den sidste malkning.

Lav-energifoder giver tydelige tegn på sult

I løbet af begge test, skubbede de køer, der fik det energi-reducerede foder, over fem gange mere vægt for at få en foderbelønning.

Endvidere var disse køer næsten ti gange hurtigere til at æde den første belønning sammenlignet med køerne på det normale laktationsfoder.

Resultaterne viser, at køerne er sultne i forbindelse med afgoldning, hvis de fodres med et energireduceret foder på trods af ad libitum adgang til foderet. Dette understreger vigtigheden af fokus på mere velfærdsvenlige afgoldningsmanagement.

Studiet illustrerer også en metode til kvantificering af kvægs ædemotivation, som kan anvendes til at vurdere, hvordan forskellige fodringsmanagement påvirker dyrenes sult og dermed velfærd.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.