Malkerobotter øger risiko for yverbetændelse

Forskning viser, at der er en øget risiko for yverbetændelse, når man omlægger fra malkeanlæg til malkerobotter, skriver Farmers Weekly. 

Når køer bliver malket i robotter, sker malkningerne mere uregelmæssigt end ellers, og det kan gå ud over yversundheden. Det var et af fokusområderne, på en engelsk konference om yverbetændelse, skriver Farmers Weekly.

Malkeintervaller 

I robotter er intervallet mellem malkningerne meget individuelt mellem køerne. De fleste bliver malket hyppigere (2,5-3 gange om dagen), som er gavnligt for yversundheden.

Det er uregelmæssigheden i hvor længe der går i mellem malkningerne, som kan være med til at udvikle yverbetændelse. En måde at håndtere det på, er at samle køerne ind oftere, så dem der ikke er kommet til malkning, bliver malket. 

Halte køer vil være dårligere til at komme til malkningerne, og derfor blive malket med længere interval imellem.

Renlighed

Det er vigtigt renligheden er i top, da et beskidt yver kan øge risikoen for yverbetændelse. 

Stalde med malkerobotter er aldrig tomme for køer, hvorfor det kan være sværere at holde områderne rene, og er noget man skal være ekstra opmærksom på. 

Fodbad ved udgangen af malkerobotten, kan også øge en risikoen for yverbetændelse, da bakteriefyldt vand bliver sprøjtet op på yveret mens pattekanalen stadig er åben. 

Sensorerne som finder patterne, kan ikke vurdere om patterne er meget beskidte, og dermed tilpasse rengøringen til den enkelte ko. Det betyder, at patterne ikke altid bliver rengjort nok. 

Derudover kan det være en god ide at trimme yverhåret, så robotten nemmere kan finde patterne. 

For at hjælpe med en bedre hygiejne i robotten, kan det være en god ide at rengøre boksen ofte, og og sørger for at robotten rengør udstyret mellem malkningerne. 
 

Kraftfoder

Det er vigtigt at sørger for køerne for en ordentlig mineralblanding, også når man bruger kraftfoder til at lokke køerne oftere i malkerobotten. Køerne kan have tildens til at spise mindre TMR, når de kan få kraftfoder.

Det har i nogle studier vist, at køer i malkerobotbesætninger, har for lavt niveau af selen, som kan øge risikoen for yverbetændelse. 

Malketeknik og advarsler 

Malkerobotten er bedre til at malke på en mere skånsom måde, og undgå overmalkning, som er med til at reducere yverbetændelse. 

Men det kan man ødelægge, ved manuelt at reducere tiden mellem pattestimulering og starten af malkningen, i indstillingerne. Det giver en dårligere malkning og mælkeflowet falder drastisk, så malkningen kan ende med at tage længere tid og slide på pattekanalen. 

Advarslen, som robotterne giver, mod yverbetændelse, er indstillet så den giver advarsler nogle gange, hvor koen ikke har yverbetændelse. Det gøres, for at sikre alle med yverbetændelse får en advarsler. 

Det betyder, at nogle kan have tildens til ikke at reagere på advarslerne – eller behandle alle der får en advarsel. Det er ikke optimalt, og det er vigtigt at undersøge om køerne, som får advarsler, reelt har yverbetændelse. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.