Masser af sukker i græsset: 1. slæt er blevet tilskudsfoder
Første slæt græs er blevet utrolig letfordøjelig og er målt på foderværdi bedre end havre.

Af Erik Andersen, direktør ØRD

Et meget koldt forår, som strakte sig helt frem til, hvor der skulle tages 1. slæt, har bevirket en utrolig let fordøjelig 1. slæt med et meget højt indhold af sukker i stakkene. Med 6,52 MJ pr. kg tørstof er der næsten tale om tilskudsfoder, der ligger i stakkene. Fodrer man med 6 kg ts. i 1. slæt, svarer det næsten til den økologiske ko får to kg. melasse. Man kan også sammenligne med havre: 1 kg. tørstof 1. slæt indeholder mere energi end 1 kg. tørstof i valset havre. 

I fig. 1 og 2 ses energi- og sukker indholdet i 1 slæt økologisk på landsplan i de første 230 analyser.

Som en forhåndværende konsulent sagde; "Man kan ligefrem høre, hvordan det plasker i mælketanken".

Men så nemt går det nu ikke, for kunsten er at sætte en fodring sammen, hvor det gode 1. slæt bliver omsat effektivt i koen med en høj udnyttelse, så der nåes en fornuftig høj EKM ydelse uden at gå på kompromis med sundheden. Sukkeret omsættes i vommen og hvis den ikke fungerer optimalt, vil sukkeret ikke blive udnyttet optimalt, og dermed vil energien fra sukkeret ikke blive udnyttet optimalt.

OMHYGGELIG AFDÆKNING

Allerede når det ligger ude i stakken, skal man tænke sig om. Det høje sukkerindhold kommer bl.a. af tørstofprocenter på 40 procent i 1. slæt, som er gennemsnit. En sådan kombination af høj tørstofindhold og sukker øger risikoen væsentlig i forbindelse med udtagning. Sørg derfor for et godt, tungt dæklag ovenpå stakken, så der ikke trækker luft ind i materialet og starter en omsætning af sukkeret. Hvis man ikke er omhyggelig, kan der ske tab på 10-20 procent af tørstoffet i stakken.

Næste skridt er blandingen på foderbordet. Skal det bruges allerede nu i august er risikoen for varmedannelse stor. Vand i blandingen vil fremme varmedannelsen, hvis tendensen er der i forvejen. Her er opfordringen først at blande lige inden udfodringen og fodre det ud med det samme køerne kommer ind fra afgræsning. Lykkedes det alligevel ikke kan et godkendt tørsyreprodukt FreshFoss Green anvendes.

HØJE GROVFODERANDELE

Hvis en ration indeholder en tredjedel 1. slæt 2020 og anvendes der dertil maksimal mængde korn, fordi det er billigt, betyder det, at mange økologiske foderplaner kommer højt op i sukker og stivelse. Det kan koen også klare rigtig meget af, hvis der er en god vomfunktion, altså struktur nok i fodringen. Heldigvis er der plads til meget andet grovfoder, når nu 1. slæt er blevet en så super kvalitet. Vi vil se rationer, der kommer helt op omkring 70-75 procent grovfoder af tørstof, hvilket i sig selv giver en meget sund fodring af koen og vommen.

1. slæt skal behandles som var det indkøbt tilskudsfoder i år. Det sløser man jo ikke med, hverken på lageret, på foderbordet eller udnyttelsen i koen. Lykkedes det hele vejen igennem med godt management vil der komme masser af mælk i tanken.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.