Betalt indhold af MSD Animal Health

Medicinsk behandling mod fluer er en mulighed

Det er vigtigt at beskytte dyrene mod fluer både ud fra et økonomisk og et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv. Fluer spiller en rolle for overførsel af forskellige sygdomme. En del af indsatsen mod fluebekæmpelse er pour-on midler til anvendelse direkte på dyrene. Det er medicinsk behandling mod fluer, som både kan anvendes i konventionelle og økologiske besætninger.

Sommeren er over os, og det betyder at fluerne er kommet. De kan være en pestilens for dig og dine dyr, da de kan overføre forskellige sygdomme i din besætning. Pour-on midler virker ved at dræbe og afskrække fluer. På stald bør den medicinske behandling kombineres med andre indsatsområder, der bekæmper æg og larver.

Når pour-on midler anvendes, skal regler for brug af antiparasitære lægemidler følges. Det betyder, at der skal stilles en diagnose på det eller de dyr, inden behandlingen kan gennemføres, men det udelukker ikke økologiske besætninger fra at bruge produkterne. Der er imidlertid nogle forskelle mellem konventionelle og økologiske besætninger i forhold til opbevaringen.

Konventionel vs. økologisk

I konventionelle besætninger må dyreejeren opbevare lægemidlet i det tidsrum, som denne ene behandling varer. Behandlingen skal noteres på enkeltdyrsniveau. Undtagelsen herfra er besætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul og besætningsdiagnose for den parasitære lidelse, der behandles for. I disse tilfælde må lægemidlet forefindes i besætningen.

I økologiske besætninger er det også muligt at anvende medicinsk behandling mod fluer. Der skal stilles en diagnose på en lidelse på mindst et dyr og dette vil være grundlag for behandling af flokken, som det eller disse dyr tilhører. Lidelser, hvor der med fordel kan behandles mod fluer, er sommermastitis, smitsom øjenbetændelse (pink-eye), eperythrozoonose og lus.

Lægemidlet må forefindes i besætningen til flokken er behandlet. Behandlingen skal noteres på enkeltdyrsniveau i medicin logbogen, men tæller ikke med i medicinregnskabet. Grundlaget for diagnosen skal fremgå, men en egentlig behandlingsplan er ikke et krav.

Sommeren er en dejlig tid, men fluerne kan være en belastning for såvel konventionelle som økologiske dyr. Så hjælp dine dyr (uanset besætningstype) godt igennem denne periode. 

Da pour-on midler til kontrol af fluer er karakteriseret som antiparasitære lægemidler, skal de udleveres eller ordineres af dyrlægen ligesom f.eks. ormemidler. Det er med til at sikre en kyndig vejledning og at forbruget registreres og evalueres. 

Så kontakt din besætningsdyrlæge, hvis du har spørgsmål angående fluer og fluebekæmpelse.

Du kan se mere om fluebekæmpelse ved følgende artikler: Fluer koster penge og Sådan kommer du af med fluerne i stalden.

Emneord MSD Animal Health

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.