Millionstøtte til projekt: Ensilerede roer skal mindske køers klimapåvirkning

Nyt forsøg vil udvikle metoder til ensilering af roer.

Klimapåvirkningen fra danske køer vil kunne reduceres betydeligt, hvis de fodres med roer året rundt. Beregninger fra Aarhus Universitet viser, at hvis danske køer fodres med fem kg tørstof ensilerede roer hver dag året rundt i stedet for eksempelvis majsensilage, vil det reducere miljø- og klimaaftrykket på markerne og i staldene med 2,8 millioner kilo kvælstofudvaskning og 110 millioner kilo CO2-ækvivalenter pr. år.

Det fortæller Mogens Larsen, seniorforsker fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Han står i spidsen for et nyt projekt, som skal videreudvikle og demonstrere en teknologi til at ensilere roer, så de kan anvendes som foder året rundt. Projektet har netop 7,2 millioner kroner i støtte af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

roer er godt for marken og vommen

Mogens Larsen peger på, at flere roer i markplanen hos de danske mælkeproducenter både vil gavne mark og stald. I marken vil man blandt andet se en lavere kvælstofudvaskning i roemarker end i marker med korn og majs, fordi roerne har en længere vækstsæson.

I stalden kan man forvente en mindre produktion af metan, når der fodres med ensilerede roer.

"Ensilerede roer indeholder betydelige mængder ætanol, og studier tyder på, at ætanol ikke giver anledning til dannelse af metan i koens mave. Hvis roeensilage kan erstatte noget kulhydrat i foderet, vil der komme mindre metan fra koen,” fortæller Mogens Larsen.

Forskere fra Aarhus Universitet vil i projektet måle optagelse og omsætning af ætanol i koen og virkning på produktion af metan.

Finde den bedste metode til at ensilere roer

Projektdeltagere har flere gode idéer til, hvordan roer bedst kan ensileres. Metoden skal prøves af i projektet og vise landmændene fordelene ved roeensilage.

Flere af projektdeltagerne kan understøtte landmændene i denne proces. Rådgivningsvirksomheden Velas udvikler demonstrationspakker og landbrugsrådgivning i projektet, mens firmaet NorFor kan lægge værdierne for ensilerede roer ind i sit værktøj til foderplanlægning, som bruges af kvægrådgivere og mælkeproducenter i Danmark. Derudover deltager frøproducenten KWS Scandinavia, mejeriselskabet ARLA og sukkerproducenten Nordic Sugar også i projektet.

Projektet startede 1. september og afsluttes 31. marts 2025.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.