Minister: Vi overimplementerer med åbne øjne
Det er med vilje at nogle danske regler er skrappere end EU kræver, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Ifølge en ny gennemgribende rapport fra Landbrug & Fødevarer koster danske særregler sammenlignet med EU’s mindstekrav mindst 3-5 mia. kr. årligt og dertil kommer en masse bureaukrati og afgifter, som konkurrenterne ikke har, og som ikke har relation til EU-krav. L&F kritiserer denne overimplementering, fordi den skader konkurrenceevnen og hæmmer vækstmulighederne.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) vil ikke over for LandbrugsAvisen forholde sig til den nye rapport, men han pointerer, at Danmark overimplementerer visse regler med vilje.

»Regeringen ønsker ikke, at danske regler systematisk udformes, så de er mere vidtrækkende end de krav, der stilles i EU-regi. Og hvis vi går længere, så gør vi det med åbne øjne. For det er regeringens klare mål, at danskerne kan drikke deres grundvand og opleve liv i naturen, vandløb, fjorde og indre farvande, og at der sker forbedringer af dyrenes velfærd. Derfor må landbruget ikke sprøjte og gøde løs eller rulle dyrevelfærdsforbedringer tilbage, som andre partier foreslår,« siger Dan Jørgensen.

Også lempelser

En gennemgang af EU-lovgivningen – alene på Fødevareministeriets område - inden for de sidste fem år viser ifølge Dan Jørgensen, at der er tre minimumsdirektiver, som overopfyldes i Danmark. To af disse tre blev implementeret under VK-regeringen. Men Dan Jørgensen vil også gerne gøre det nemmere, hvor han kan.

»Regeringen arbejder systematisk på at gøre det nemmere at drive landbrug i Danmark. Listen er lang over de initiativer, som regeringen har søsat og gennemført som f.eks., vækstpakker, fjernelse af byrder samt vækst- og nabotjek – hvor vi lærer af vores nabolande – så landmændene kan få ny, bedre og målrettet regulering,« siger han.

SF støtter overimplementering

Lisbeth Bech Poulsen, fødevareordfører for SF mener ikke at Danmark generelt overimplementerer EU-regler og peger på, at Danmark er bagud med at overholde vandrammedirektivet. Samtidig peger hun på, at når Danmark overimplementerer nitratidirektivet i forhold til svin (1,4 DE pr. hektar i stedet for 1,7 DE) er det for at få lov at underimplementere på kvæg (2,1 DE pr. hektar.)

Og ligesom Dan Jørgensen synes hun det er helt på sin plads at overimplementere på nogle områder.

»EU-direktiver er rammelovgivning som skal udfyldes lokalt ud fra en minimumsbetragtning. Når vi går længere på dyrevelfærdsområdet er det en politisk beslutning i Danmark, som SF støtter,« siger hun.

V: For meget overimplementering

Henrik Høegh, miljøordfører for Venstre mener dog, der er for mange områder, hvor Danmark overimplementerer EU-regler.

»Det er underligt, for regeringen har flere gange sagt, at den vil gøre noget ved det. Corydon lavede et overimplementeringskontor, men jeg har aldrig hørt fra det. Der er brug for en helt ny kultur. En kommende blå regering vil følge EU-dirketiverne eller i det mindste sige, hvor man ikke gør det og forklare hvorfor,« siger han.

LA: Fjern det hele

Liberal Alliance ønsker ifølge Mette Bock at fjerne al overimplementering.

»Vi foreslår helt konkret at, at EU-overimplementeringen kortlægges og derefter fjernes. Fjernede vi al overimplementering ville landbruget være stillet langt, langt bedre end i dag. Man kan beskylde EU for meget, men de ringe danske konkurrencevilkår er skiftende danske regeringer selv ansvarlige for. Blå som røde. Derfor kan vi selv forbedre forholdene - hvis den politiske vilje er til stede,« siger hun.

LF: Gratis at fjerne overimplementering

L&F ønsker også overimplementering og særbyrder fjernet.

»Alene ved at fjerne overimplementering af EU-regler kan man forbedre landmandens bundlinje med 3-5 mia. kr. og øge beskæftigelsen uden at det koster statskassen en krone,« siger viceformand Lars Hvidtfeldt.

Læs mere i LandbrugsAvisen i dag.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.