Når du dine mål for kvægbedriften- og er du vedholdende nok?

En målsætning for kvægbedriften for 2020 kunne være, at der opstilles få, men egne mål.

Af Morten S. Thomsen, kvægchef, Sagro

At finde de rette målsætninger, målsætninger som både opfylder de økonomiske krav , og landmands familiens ønske til tilværelsen og ejendommens udvikling, kan til tider være meget svært.

På det strategiske niveau er vi udfordret af, at krav og ønsker til arbejdslivet og tilværelsen generelt ændres over tid. På den korte bane er vi udfordret ved, at øget indtjening ofte omfatter ændringer på bedriften, som kræver vedholdenhed at løbe i mål.

At arbejde vedholdende med målsætninger kræver, at man er dedikeret til disse, at man kan se værdien af dem og forventer at høste fordele ved at nå sine mål.

Budget 2020

Det er derfor vigtigt, at man som landmand selv overvejer sine mål nøje. Det giver ikke samme værdi at man ”opfinder” målsætninger efter, eller i forbindelse med at budgettet for det kommende år laves.

Målsætninger skal dannes gennem det daglige arbejde og med kendskab økonomien og familiens ønsker generelt.

Målsætninger i budgetmæssige sammenhæng er tekniske og eller økonomiske mål. Det er vigtigt at bruge lidt tid på at forholde sig til mulige mål på bedriften. Det er ikke nok med en økonomisk analyse af potentialer, for man bør forholde sig meget nøgtern til, hvad det kræver at drive dette potentiale i mål.

Når vi ikke lykkedes med at nå målsætninger, skyldes det efter min vurdering at kravene til at nå i mål ikke var ordentlig belyst, at der ikke har været den nødvendige daglige vedholdenhed, eller at målene er glemt og erstattet af nye mål.

At nå sine mål

At opstille målsætninger og drive dem i mål gør mange landmænd ”høje”, det giver selvtillid og mod på at nå nye mål. Overfor medarbejdere er der ikke noget, der virker stærkere, end at du viser, at du kan opstille målsætninger og nå dine mål.

Det er således selvforstærkende for evnen til at nå nye mål, at man når i mål med dette års målsætninger.

En målsætning for 2020 kunne således være, at der opstilles få, men egne mål - mål,som man er dedikeret til, og vil drive i mål.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.