Næsten stilstand i mælkeydelsen

14 kg mælk, 4 kg fedt og 2 kg protein. Så meget højere er ydelsen hos danske malkekøer i det seneste år sammenlignet med året før.

Igen i år stiger mælkeydelsen hos danske køer kun svagt. 
14 kg mælk, 4 kg fedt og 2 kg protein. Så meget højere er ydelsen hos danske malkekøer i det seneste år sammenlignet med året før. Omregnet til kg EKM pr. årsko er der tale om en fremgang på 50 kg. Det skriver RYK-fonden.

Der er i alt 504.049 årskøer med i det endelige resultat. Det er 9.776 færre end året før. 
Antallet af driftsenheder er 2.132 stk., hvilket er 130 færre end året før. Gennemsnitsstørrelsen på en driftsenhed er fortsat stigende til 236 køer. Det er et plus på 9 stk. Andelen af køer og driftsenheder i ydelseskontrollen er cirka 90 %. 

Holstein

Holstein er den højest ydende race med 11.209 kg mælk, 11.442 kg EKM og 855 kg fedt + protein. Holsteinkøerne har i årets løb øget ydelsen med 27 kg, +5 kg på fedt samt +3 kg på proteinet. I alt en stigning på 8 kg i værdistof. Ydelsen i de renracede Holstein-driftsenheder, er steget med 26 kg mælk, 4 kg fedt og 2 kg protein. 

Jersey

Jersey øger antallet med 298 køer til 67.073. Fedt øges med 3 kg og protein øges med 3 kg. Sidste års nedgang i værdistof er i år vendt til en stigning i kg værdistof på +6 kg. Jerseykøerne har ydet 9.911 kg EKM, en stigning på 52 kg og 778 kg fedt + protein. 

RDM

For Rød Dansk Malkerace er der i år tale om en reduktion i antal køer med 1.192 til 25.548 i forhold til 2019-2020. Mælk falder med 18 kg, mens fedt stiger med 2 kg, og protein med 2 kg. I værdistof er årsydelsen 787 kg, mælkeydelsen er på 9.715 kg og omregnet til EKM, er det 10.407 kg for RDM-køerne. 
Krydsningskøer

Der er 936 færre krydsningskøer i år, nu 61.385. Krydsningskøerne har i år en fremgang på 31 kg mælk, fedt øges med 5 kg og protein med 3 kg. Årsydelsen i kg EKM er 10.675, hvilket giver en stigning med 86 kg sammenlignet med sidste år. Kg fedt og protein er samlet på 803 kg. 

78 færre driftsenheder

Opgjort på antal driftsenheder, har Holstein og blandede hver cirka 42 procent. Antal blandede driftsenheder falder i år med 78 til 887. Der er 908 Holstein driftsenheder i år, hvilket betyder at der igen er flere renracede Holstein driftsenheder sammenlignet med blandede driftsenheder. Blandede driftsenheder har i gennemsnit 265 køer. 47 % af de ydelseskontrollerede malkekøer står i blandede driftsenheder.

Kilde: RYK
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.