Nedfældning af gylle til majs: To måder at regne trækkraftbehov ud på
Mange andre forhold end redskabets trækkraftbehov spiller ind på det samlede trakkræftbehov i marken, når der skal præcisionsplaceres gylle til majs.

Kræver det virkelig 75-100 hk pr. meter arbejdsbredde at trække en nedfælder til præcisionsplacering af gylle til majs?

Landbrugsavisen.dk’s artikel om demodagen forleden om nedfældning af gylle til majs som hel eller delvis erstatning for startgødning har vakt opsigt og debat i branchen.

Kort fortalt handler trækkraftbehovet ved brug af nedfældere med parabelskær i 25-30 cm arbejdsdybde i parallelogramophængte sektioner med 75 cm rækkeafstand om, hvordan man gør regnestykket op, og hvordan trækkraften fordeles og overføres samt de konkrete forhold er i marken.

Kun nedfælderen

Samson oplyser via produktchef Niels Haslund et trækkraftbehov på 25-35 hk pr. meter arbejdsbredde for selve nedfælderen.

35 hk pr. meter arbejdsbredde skal forstås som maksimalbehovet erfaret under danske afprøvninger, svarende til 280 hk for nedfælderen ved seks meters arbejdsbredde, som bliver den største Samson Strip-Till på det danske marked.

Dertil kommer så trækkraftbehovet til gyllevognen og til aflæsningen af gylle under nedfældningen, men rent teknisk er den korrekte måde at angive trækkraftbehovet på at angive redskabets ’rene’ trækkraftbehov.

LandbrugsAvisen beklager, hvis det har givet anledning til misforståelser.

Tyske brugererfaringer

»Det tal, som vi har nævnt på 75-100 hk pr. meter arbejdsbredde, stammer fra tyske landmænd og maskinstationer og skal forstås som en erfaring for det samlede trækkraftbehov for både nedfælder, gyllevogn og aflæsning af gylle,« forklarer Henning Sjørslev Lyngvig, chefkonsulent i Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Tallet på det samlede trækkraftbehov er oplyst under en studietur til Nordtyskland i den udviklingsgruppe, der har fået støtte til et treårigt projekt til at udvikle en dansk nedfælder til præcisionsplacering af gylle. I gruppen deltager foruden maskinstationerne blandt andre også Seges, Aarhus Universitet og Samson Agro.

Mange forhold spiller ind

Den ene bedrift, som udviklingsgruppen besøgte på studieturen forrige år, dyrker majs til biogasanlæg ca. 35 km syd for grænsen til Tyskland på pløjet sandjord og havde måttet udskifte en fabriksny Fendt 1050 med 450 hk med en brugt Vredo med 610 hk for at kunne trække sin seks meter brede parabelskær-nedfælder.

På marskjord nær Bremen var en 450 hk stærk selvkørende Vredo nok for en lokal maskinstation til at trække en tilsvarende nedfælder.

De to eksempler viser en forskel i samlet trækkraftbehov på 26,7 hk pr. meter arbejdsbredde på nedfælderen. De praktiske erfaringer viser med andre ord, at jordtype, dyrkningssystem og evnen til at overføre trækkraft gennem vægtfordeling og dækmontering spiller en væsentlig rolle og kan variere ganske meget.

Læs mere

Du kan selv læse mere om besøget hos to tyske bedrifter med praktiske erfaringer med parabelskær-nedfældere her

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.