Nedlæggelse af deltidsudvalg gav skarp debat i familielandbruget

Den planlagte nedlæggelse af Landbrug & Fødevarers deltidsudvalg blev det varmeste emne på Familielandbrugets årsmøde. Mange var kritiske - men ikke alle.

Landbrug & Fødevarers planer om at nedlægge Deltidsudvalget, og med nedlæggelsen den plads, som Danske Deltidslandmænd har i primærbestyrelsen, gav heftig debat på Familielandbrugssektionens årsmøde i Vingstedcentret mandag.

Her var flere på barrikaderne med kraftig kritik af planerne og med den proces, der har været omkring dem.

Bruger boltpistolen

Især Tonny Hansen, næstformand i Danske Deltidslandmænd - og i Vejle Amts Familielandbrug - brugte stærke ord om beslutningen.

Han kritiserede Landbrug & Fødevarer for at gøre brug af »boltpistolen« til at »aflive« Danske Deltidslandmænd.

Han afkrævede samtidig Lone Andersen et svar på, om der med den planlagte nedlæggelse af deltidsudvalget i realiteten er tale om et spareforslag, eller om motivet, som meldt ud af viceformand Lars Hvidtfeldt - er at »revitalisere« og fremme deltidslandmændenes interesser.

Koster som en viceformand

»Hvor meget kan der spares? Deltidsudvalget koster lige så meget som en viceformand, eller som en tredjedel af familielandbruget - 800.000 kroner,« sagde han.

Morten Laursen, Østjydsk Familielandbrug, beskrev det som »en barsk omgang« uden tilstrækkelig forudgående demokratisk proces, da Landbrug & Fødevarer meddelte Deltidsudvalget, at man ville lægge op til en hurtig nedlæggelse af udvalget - med to årlige landsmøder som nyt alternativ.

»Det hele skulle hastes igennem. Men hvis Landbrug & Fødevarer vil betragtes som en demokratisk organisation, kræver det altså mere medlemsdebat,« sagde han.

Kluntet og uforståeligt

Christian Henriksen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, kaldte beslutningen for »komplet uforståelig« og »kluntet«.

Han stillede stort spørgsmålstegn ved, om der reelt er kroner at spare for Landbrug & Fødevarer ved at nedlægge Deltidsudvalget.

Han opfordrede til, at Deltidslandbruget bevarer både en plads i primærbestyrelsen og et forretningsudvalg.

»Jeg håber også, at bruger- gruppen ved Seges kan opretholdes, deltidslandmændene genererer rigtig mange penge til Landbrug & Fødevarer - og der skal ikke være ret mange, der melder sig ud, før regnskabet bliver negativt for Landbrug & Fødevarer,« sagde han.

»Ærlig snak« fra Bertelsen

Henrik Bertelsen, næstformand i Familielandbrugssektionen, indtog positionen som Rasmus Modsat.

Han mere end antydede, at Danske Deltidslandmænd ikke har udfyldt sin rolle tilfredsstillende.

Han understregede dog først, at Familielandbrugets sektionsbestyrelse endnu ikke har haft telefonmøde om sagen, og at hans egen endelige holdning dermed ikke er fastlagt.

Men i mellemtiden ville han gerne formulere sine egne ærlige tanker.

»Måske er det ikke et tilfælde, at det her forslag er dukket frem. kan det tænkes, der er et potentiale, som Danske Deltidslandmænd ikke har udnyttet godt nok? Jeg ved i alt fald, at vi i familielandbruget har stort fokus på deltidsområdet. Men vi har ikke oplevet den store opbakning fra repræsentanten i primærbestyrelsen. Hvis Deltidsudvalget skal have en plads i primærbestyrelsen skal den udnyttes - ellers er den ikke værd at kæmpe for,« sagde han.

»Uanset om udvalget nedlægges eller ej, skal der altså ske noget.«.

En af de sure pligter

Fra formandskabet forsikrede både sektionsformand, viceformand Lone Andersen, og L&F-formand Martin Merrild, at nok ligger der en velkommen besparelse i forslaget om at nedlægge Danske Deltidslandmænd som udvalg, men deltidslandbruget vil fortsat have høj prioritet i organisationen.

»Det her er et eksempel på de sure pligter, vi også har i Landbrug & Fødevarers ledelse. Hvis vi bliver ved med at tære på formuen, kan enden hurtigt være nær. Det her er langt fra er det eneste forslag, eller det, der har de mest dramatiske konsekvenser. Selvfølgelig har vi da i tankerne, hvordan vi får mest for vores penge. Men jeg kan garantere, at Landbrug & Fødevarer vil deltidslandbruget,« sagde Martin Merrild.

Emneord Deltidslandbrug

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.