Nu tager robotterne det tunge slæb: Landmand vil skabe attraktiv bedrift

Ole Larsens bedrift skal være attraktiv at arbejde på. Derfor er det nu robotter, som klarer de tunge opgaver.

Der vil i fremtiden blive længere mellem de folk, som ønsker at stå tidligt op flere af ugens dage for at malke køer i flere timer.

Det vurderer mælkeproducent Ole Larsen, Stierslevgaard ved Fjerritslev, som derfor har valgt at automatisere de tungeste og mest rutineprægede arbejdsopgaver på bedriften i forbindelse med et staldbyggeri.

I kostalden, som han tog i brug i slutningen af juni 2021, sørger seks robotter for at malke de indtil videre godt 300 køer, og to robotter sørger for, at der hver time skubbes foder ind og fodres nyt ud, hvor der er behov.

"Vi er gået fra, at vi i den gamle stald havde nogle arbejdsintensive timer morgen og aften til, at arbejdet nu kan foregå i løbet af dagen. De ansatte møder ind på skift, og timetallet kan holdes nede. Det hele er blevet meget mere fleksibelt til alles fordel", vurderer Ole Larsen.

Attraktiv arbejdsgiver

Ole Larsen har indtil nu altid haft danske medarbejdere, og det har indtil videre ikke været et problem at rekruttere nye folk, når andre søgte videre.

"Jeg vil gerne, at min bedrift fortsat er et attraktivt sted at arbejde. Derfor var jeg bevidst om, at vi på et tidspunkt skulle automatisere en hel del, for jeg vil ikke på den lange bane satse på at rekruttere folk til at malke i flere timer hver dag. Der er simpelthen for mange andre jobs i andre brancher, som de nok hellere vil søge", mener Ole Larsen.

Automatiseringerne medfører også en arbejdslettelse for ham selv, og det er heller ikke uvæsentligt, mener han.

"Jeg er kun 47 år, men jeg vil ikke knokle mig selv hen mod pensionen og så ikke kunne noget derefter. Man skal passe sit helbred, mens tid er", mener han.

Grøn profil

Ved at investere i robotter til malkning og fodring håber Ole Larsen også at tilgodese bedriftens grønne profil. Strømmen til robotterne kan købes som særlig grøn og klimavenlig, og det vil reducere bedriftens samlede klimabelastning sammenlignet med, hvis han havde valgt at fodre med en dieseldrevet traktor.

"Nu og her har det måske ikke den helt store opmærksomhed, men jeg kan godt lide tanken om, at jeg er forberedt på de klimakrav, der kommer", mener Ole Larsen.

Præcision

En anden fordel - særlig ved foderrobotterne - er, at de kan fodre præcist og lave blandinger til selv meget små grupper af dyr.

"Dermed kan jeg lettere ramme behovet hos de enkelte dyregrupper og fodre dem optimalt og uden spild. Det ville ikke i samme grad kunne lade sig gøre, hvis jeg havde en stor mikservogn. Det vil uden tvivl også gavne økonomien, når vi får det implementeret", mener Ole Larsen.

Overblik over data

Med foder- og malkerobotterne følger også en stor opsamling af data på køernes produktion af mælk, tilvækst, sundhed og reproduktion. Her mangler Ole Larsen og personalet endnu at beslutte, hvilke data de især vil fokusere på i overvågningen af besætningen.

"Vi kan få rigtig meget at vide, så kunsten bliver at vælge noget til og noget andet fra", mener han.

En anden uafklaret opgave er at fordele ansvaret for automatikken, når der ikke er folk i staldene. Indtil videre har Ole selv været backup på eventuelle alarmer mellem 17.30 og 5.30.

"Det bliver en del af arbejdsplanen på et tidspunkt, at man har vagten. Det må man tage med, når robotterne flytter ind", siger Ole Larsen.

Faktaboks

Stierslevgaard

  • Ny kostald med 386 kopladser. Indtil videre 300 malkende køer.
  • Lely robotter til malkning og fodring.
  • Der er fem ansatte.

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.