Ny metode måler metanudledningen fra gyllen

Danske forskere vil dokumentere klimaindsatsens effekt.

Det er i dag ikke muligt at måle udledningen af metan fra husdyrgødning. Det er et stort problem på et tidspunkt, hvor EU-kommissionen har pålagt Danmark en dramatisk reduktion af drivhusgasudledninger fra landbruget, lyder det fra Aarhus Universitet.

Universitetet skriver i en pressemeddelelse, at de har udviklet en metode, der kan hjælpe med at måle effekten af de tiltag, der gerne skulle hjælpe landbruget med at leve op til EU-kravene.

"Konkret er udfordringen, at nedbrydningsprocesser går i gang, så snart gødningen forlader dyret i stalden," siger seniorforsker Søren O. Petersen.

"Gødningen opsamles over en periode på op til en måned, hvor der udledes både metan og kuldioxid. Men dyrene i stalden er selv en kilde til de to gasser, og i praksis kan udledninger fra dyr og gødning ikke adskilles. Og derfor kan den samlede udledning af metan fra gødningen i stalde og lagre heller ikke bestemmes."

Den nye metode er baseret på målinger i laboratoriet af metanproduktionen i gylle indsamlet i stalde. Forskerne benytter en simpel model til at beregne den daglige udledning. Modellen kan benyttes til at opgøre effekten af ændret håndtering eller behandling af husdyrgødning, for eksempel i biogasanlæg.

Metan er, næstefter kuldioxid, den vigtigste kilde til drivhusgasser fra landbruget, og fra staldanlæg og lagre er metan den vigtigste kilde. På kvægbedrifter kommer hovedparten af metan fra dyrenes fordøjelse, mens gødningen på svinebedrifter er den vigtigste kilde. Eftersom metan har en kort levetid i atmosfæren sammenlignet med andre drivhusgasser, vil en reduktion af metan-emissioner på kort sigt være særligt effektiv med hensyn til at begrænse klimabelastningen, skriver Aarhus Universitet.

Faktaboks

Metoden er beskrevet i en videnskabelig artikel, der er offentliggjort i denne uge i tidsskriftet PloS One.

Planer for videreudvikling af metoden er beskrevet i en EU-ansøgning, som er udarbejdet sammen med kolleger i Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige og en svensk virksomhed.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.