Ny viden om ammoniak skal tænkes med i staldprojektet
Få vurderet kvægstaldsprojekter ud fra ny viden om ammoniakfordampning, opfordrer Gråkjær Miljøcenter.

Nye undersøgelser af ammoniakfordampning fra kvægstalde viser at stalde med spalter og rundskyl udleder mindre ammoniak end tidligere antaget og at stalde med fast drænede gulve udleder mere ammoniak end tidligere antaget.

Undersøgelserne viser desuden, at skraber på spalter med rundskyl i kanalerne ikke har den forventede effekt på ammoniakreduktion, hvorfor de i fremtiden evt. kan udelades. Hvordan det ser ud med skraber på de fast drænede gulve med ajleafløb, er uafklaret på nuværende tidspunkt. Stalde med spalter og linespil i kanalerne er ikke undersøgt.

Ny bekendtgørelse på vej

Denne nye viden betyder, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ændres og at grundlaget for BAT (bedst anvendelig teknologi) også skal ændres. Dette sker forventeligt i første halvår af 2018 ifølge Miljøstyrelsen, hvorefter konsekvenserne kan beregnes.

Miljøstyrelsen har meldt ud, at miljøansøgninger indsendt før 1. august 2017 skal behandles efter den daværende viden, og at sager indsendt efter 1. august 2017 kan afgøres efter den ’gamle’ viden, såfremt den endelige afgørelse sker, før bekendtgørelsen ændres.

Få revurderet staldprojekt

Uanset nye ammoniaktal, ansøgningstidspunkt med videre er det vigtigt, at projektet vurderes i forhold til den nye viden, hvis der skal opføres nyt staldanlæg, da det kan have betydning for ammoniakudledning til f.eks. nærtliggende naturområder, lyder anbefalingen fra Gråkjær Miljøcenter.

Det skal derfor overvejes, om der skal foretages nye beregninger og vurderinger for at fastslå, om projektet skal gennemføres.

Gråkjær Miljøcenter har mange års erfaring med miljøgodkendelser og kan rådgive mælkeproducenten i forhold til hvilke miljøtiltag, der giver staldprojektet den bedste mulighed for godkendelse samtidig med, at der optimeres produktionsøkonomisk.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.