Betalt indhold af Limagrain

Nyt bio-bejdsemiddel giver majsplanten en perfekt start og vækst

Mælkeproducent Lars Larsen oplever et højere og mere stabilt udbytte, fordi hans majs er sikret en bedre rodudvikling med det nye biobejdsemiddel STARCOVER.

”Jeg er ikke i tvivl om, at det nye biobejdsemiddel STARCOVER på Limagrains majssorter giver et højere udbytte. Og hvis blot jeg kan høste 140 FE mere pr. ha, så er bejdsemidlerne betalt, og merudbyttet ligger meget højere,” siger mælkeproducent Lars Larsen, Riskærgaard ved Fjerritslev.

Lars Larsen: ”Bedre rodudvikling sikrer potentiale for et højere udbytte”

Lars Larsen driver en kvægejendom på 200 årskøer af racen Dansk Holstein. De har en gennemsnitlig årsydelse på 12.000 kg EKM. Der hører 180 ha til ejendommen, og her dyrkes der 95 ha græs og 85 ha majs. Af de 85 ha majs er 50 ha dyrket med majssorten Ambition, der er bejdset med STARCOVER. 
Sædskiftet hedder græs i 4 år og derefter majs i 1 eller 2 år afhængig af jordtypen. Lars dyrker faktisk så meget grovfoder, at han sælger af det, for gården ligger på en gammel fjordbund, og egner sig derfor kun til grovfoderdyrkning. Jorden er af typen JB3, der er en noget kold og fugtig jord. 


”Derfor avler vi faktisk bedst i tørre år, for jorden er altid vandholdig, så majs og græs altid kan få fat i vand. I snit producerer majsen 10.500 FE pr. ha, men det kan svinge en del fra år til år og mellem markerne,” fortæller Lars Larsen.


Lars er sikker på, at det nye biobejdsemiddel STARCOVER giver ham et højere og mere stabilt udbytte. ”Det vigtigste er, at midlet sikrer en bedre rodudvikling, der giver en stærkere og mere sund plante gennem vækstsæsonen. Der er mange flere rodhår og et større rodnet end på sorter, der ikke er bejdset med STARCOVER. Det giver et godt udgangspunkt for planten og dermed er potentialet for et højere udbytte sikret,” siger Lars Larsen.

 

”Jeg vælger altid majssorter fra LG. De har den bedste genetik og altid høj frøkvalitet, og det giver høje udbytter af meget høj foderkvalitet hver gang. Og med det nye bio-bejdsemiddel STARCOVER, er jeg sikker på, at jeg kan udnytte potentialet på mine marker endnu bedre”
- Lars Larsen, mælkeproducent, Fjerritslev
 


Lars er også sikker på, at en af effekterne ved at bejdse med STARCOVER er en stay-green effekt, altså at planterne forbliver grønne i længere tid. Der er ikke så mange gule planter, og han mener, at effekten vil være endnu større på mere tørre jorder.

Rodudvikling i majsplanten er afgørende for udbyttet

Kvaliteten af majsens rodnet er essentiel for plantens vækst. Det er rødderne, der skal forsyne planten med vand og næringsstoffer fra jorden. Et svagt og dårligt udviklet rodsystem gør planten sårbar i tilfælde af tørke eller næringsstofmangel, mens et stærk og veludviklet rodsystem vil holde planten godt forsynet med vand og næring og vil kunne holde forsyningen intakt i længere tid i tilfælde, hvor der opstår en mangelsituation. Har planten gode rødder kan den nemlig afsøge et større jordvolumen og dermed få adgang til større mængder af vand og næringsstoffer, end hvis den har dårlige rødder. 


For at udnytte plantens og jordens fulde potentiale gælder det derfor om at sikre, at majsen først og fremmest får etableret det bedst mulige rodsystem. Det giver de stærkeste majsplanter, der bedre kan klare stresspåvirkninger og som derfor vil give stabilt høje udbytter. Det nye innovative bio-bejdsemiddel STARCOVER stimulerer rodvæksten og sikrer dermed det bedst mulige udgangspunkt for at nå det fulde potentiale. 
 

Sådan virker biostimulanterne i STARCOVER

Den ene del af bejdsemidlet er et planteudtræk fra Guarbønne planten Cyamopsis Psolaroides (AgRho® GSB). Få dage efter såningen trækker det ud i rodzonen og lægger sig omkring frøet. Det opsuger jordfugtighed og danner en slags skorpe omkring frøet. Biostimulatet medvirker derefter til dannelse af flere og tættere sekundære rødder, der giver planten et større rodnet hele vejen til høst. 
Den anden biologiske komponent, bakterien Bacillus amyloliquefaciens 45 IT (RiseP) udskilles fra bejdsemidlet omkring frøet til rodzonen. 


RiseP bakterierne knytter sig til rhizosfæren, hvor de lever og formerer sig af de sekreter, som roden udskiller. Derved stimulerer de rodvæksten ved at afgive nedbrydningsprodukter og fytase, der kan opløse fosfor i jorden, som ellers ikke er på tilgængelig form for planterne. Dette er i øvrigt særligt interessant nu, hvor der lovgivningsmæssigt er indført lofter for udbringning af fosfor. Derfor er der nu ekstra behov for den hjælp til plantens fosforoptagelse, som biostimulanterne i STARCOVER sikrer.
 

 

Roden fungerer som plantens ”tarmsystem”. Tarme er indvendigt beklædt med mikrovilli, som er nogle små udposninger, der er med til at gøre overfladen på tarmene meget stor og dermed øge absorberingen af næringsstoffer fra tarm til blodbane. Tarmen indeholder en enorm mængde mikroorganismer, der nedbryder den mad, vi spiser.


Hvis man forestiller sig at man vender en tarm på vrangen, så indersiden af tarmen vender udad, kan vi se hvordan en rod ser ud, og hvad den er omgivet af. På ydersiden af roden sidder absorberende rodhår, og ude i rodzonen, der også kaldes rhizosfæren, er der enorme mængder af mikroorganismer.

Skitse af nærrirngsstofoptag hos tarme og rødder

Hos blandt andre Lars Larsen testede Limagrain i 2016 sorten Ambition med og uden STARCOVER i storparceller. Der blev ikke målt udbytter på dette forsøg, på grund af en fejl ved gylletildelingen i en del af forsøget. ”Men alene ud fra forskellen på rødderne på dem, der havde fået STARCOVER og dem uden, blev jeg overbevist om, at det her må der være noget i” siger Lars Larsen. ”Det er derfor jeg har sået 50 ha med STARCOVER bejdset majs i år”, tilføjer ham. 

Ny unik bejdseproces

Den særlige sammensætning af et planteekstrakt og en bakterie coates på frøene sammen med de traditionelle bejdsemidler mod spirehæmmende svampe og/eller mod fugle. Det foregår ved en ny unik bejdse proces, der sikrer at de biologiske stoffer i midlet bevares intakte og virksomme, også når de kommer ud i marken.

 

Fundamentet for bedre vækst er et større og mere effektivt rodnet

STARCOVER giver kort og godt majsplanten et bedre rodnet, hvilket giver mange fordele såsom bedre udnyttelse af næringsstoffer og en stærkere mere ensartet afgrøde. 
 

Fra STARCOVER forsøget hos Lars Larsen ved Fjerritslev. Billedet til venstre er uden STARCOVER og billedet til højre viser det kraftigere rodnet planten har opnået med tilførslen af STARCOVER

Positive forsøgsresultater 

I 2016 blev der også gennemført et forsøg i Limagrain regi i storparceller med kernemajs. Målingerne skete med positionsbestemt udbyttemåling på mejetærskeren og der blev foretaget en geostatistisk analyse af resultaterne. Her viste der sig et merudbytte på over 5 procent for anvendelse af STARCOVER. 

Starcover er i 2017 også blevet testet i storparceller i landsforsøgene. Her blev der opnået 13% merudbytte i de parceller der var behandlet med Starcover sammen med startgødning. 

Hos Lars Larsen har havde vi også anlagt et Onfarm forsøg for at se om den positive rod-og planteudvikling også kunne omsættes til et højere udbytte. Det kunne de:
Ved høst blev der opnået ca. 4 - 5% højere udbytte i de parceller der var behandlet med STARCOVER, så Lars Larsens forventninger blev indfriede.

Gør som Lars Larsen - Bestil dine majssorter til 2018 med STARCOVER lige her og høst 5% mere

 

Faktaboks

Starcover er et nyt og banebrydende biologisk produkt til bejdsning af majsfrø, der giver:

  • Større og mere effektivt rodnet 
  • Bedre udnyttelse af de næringsstoffer, der findes i jorden herunder bedre tilgængelighed af fosfor 
  • Stærkere og mere ensartede planter 
  • Større stresstolerance 
  • Bedre stay-green 
  • Højere og mere stabile udbytter 

Emneord Limagrain, sponsoreret, starcover

Betalt indhold af Limagrain

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.