Nyt forsøg med 2.000 køer: Skal køerne kælve færre gange?

2000 køer medvirker i et nyt forsøg om forlænget laktation.

Hvad er pespektiverne i at forlænge laktationerne, så køerne føder færre kalve?

Det spørgsmål forsøger forskere fra Aarhus Universitet at finde svar på i et nyt projekt, som har deltagelse af 50 danske besætninger. Forsøget har titlen: "Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau".

1000 køers laktation forlænges

I hver af de 50 medvirkende besætninger udvælges henholdsvis 20 forsøgskøer og 20 matchende kontrolkøer. Forsøgskøerne skal insemineres 100 dage senere end besætningens normale strategi, mens kontrolkøerne bare følger den normale plan. Køerne følges igennem laktationen og goldperioden og et stykke ind i næste laktation.

Forsøget er det første af sin slags, hvor dyrene på forhånd udvælges til at skulle forlænge laktationen, og konsekvenserne følges igennem en længere periode. 

Formålet er at blive klogere på konsekvenserne og mulighederne i valget af senere insemineringstidspunkt. Der er allerede nu planlagt en forlængelse af forsøget, som skal klarlægge, om forlænget laktation kan spille ind i det intense fokus på at finde klimavirkemidler.

Ifølge Aarhus Universitet vil man med forlænget laktation kunne reducere behovet for opdræt og frigive landbrugsareal, hvilket potentielt reducerer klimabelastningen pr. kg mælk. Der mangler dog dokumenteret viden, og derfor har AU søgt Mælkeafgiftsfonden om tilskud til supplerende undersøgelse med udgangspunkt i det nuværende forsøg.

Projektet vil sætte fokus på avl og selektion efter køer med flade laktationskurver, økonomiske konsekvenser af tidlig udpegning, klimamæssige og økonomiske konsekvenser af alternative strategier, konsekvenser for mælkekvalitet, dyrevelfærd og arbejdsmiljø ved forlængede laktationer, samt værktøj til management af forlænget laktation i praksis.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.