Nyt værktøj giver styr på malkerutinerne
Parlour Performance Analyzer fra SAC giver dig centrale data om malkningen af hver eneste ko i besætningen og gør det muligt at effektivisere malkearbejdet og undgå skadelige rutiner.

SACs Parlour Performance Analyzer er et nyt og ret smart værktøj til at analysere og justere bedriftens malkerutiner med. Derved flyttes fokus fra koen til malkeren, og det er netop formålet: At ensarte bedriftens malkerutiner for at sikre en optimal malkning af samtlige køer.

Det er især relevant på større bedrifter med flere hold malkere og en vis udskiftning af personalet, men på alle typer af bedrifter vil værktøjet kunne give ny viden om malkearbejdet, som ud over at luge uhensigtsmæssige rutiner væk også kan spare tid, reducere celletallet og medvirke til at undgå bimodal malkning på grund af forkert forberedelse af koen.

Ser straks effekt

SACs første praksiserfaringer i Danmark og udlandet er ifølge servicetekniker Jesper Sørensen rigtig gode.

»Man kan tjekke malkerutinerne og med det samme se effekten af ændringer i malkerutinerne, så kunderne har oplevet det som en kæmpe hjælp til at få styr på malkerutinerne«, forklarer han.

Bedriftsejerne har for eksempel kunnet se, at der var stor forskel på morgen- og aftenmalkningen, og dermed kan det ene hold lære af det andet og ’udfordres’ i en daglig eller ugentlig benchmark af f.eks. genpåsætninger eller bimodal malkning.

Brugen af Parlour Performance Analyzer kan ske i realtid, mens malkningen udføres, og værktøjet kan også bruges til at tjekke tidligere malkninger.

Faktaboks

Bimodal malkning:

  • Malkningen bliver bimodal, når der går for længe fra forbedelse af koen til påsætning af malkesæt. Så vil koen holde en pause midt i malkningen, inden nye nedlægningshormoner udløses og sætter gang i malkningen igen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.