Nyt værktøj kan redde kalve med hurtigt og præcist svar på luftvejsprøver
Med et nyt diagnostisk værktøj vil kvægdyrlægerne i LVK reducere svartiden på luftvejsprøver fra kalvene på eget laboratorium med henblik på en hurtigere og præcis diagnose.

Den kolde og fugtige tid er snart over os, og det betyder forøget risiko for lungebetændelse hos kalvene i landets kvægbesætninger. 

Et nyudviklet såkaldt PCR-kit fra DNA Diagnostic kan teste for ni luftvejspatogener samtidigt. Fire bakterier og fem virusser. 

Produktet, der hedder Pneumo 4, er et resultat af et igangværende projekt med deltagere fra Københavns Universitet, DNA Diagnostic og LVK Dyrlæger, med titlen "Diagnostiske metoder til brug i veterinær praksis (VetDiagnostik)".

Projektet, der er støttet af GUDP, tog sin start tilbage i efteråret 2016. 

Bredere diagnostik

Projektets overordnede formål er at udvikle diagnostiske tests, som kan benyttes ude i dyrlægepraksisser med henblik på bredere og hurtigere diagnostik.

Lungebetændelse skyldes ikke bare én bestemt bakterie eller virus, så for at igangsætte den rette behandling fra starten af, er det vigtigt med en præcis diagnose over, hvilket patogen der er i omløb. 

Det kan derfor blive en fordel, hvis der udtages luftvejsprøver fra kalvene, der i én og samme test kan undersøges for de velkendte patogener.

Det betyder, at diagnosen kan stilles hurtigere og den rette behandling igangsættes med det samme. 

Dette gælder også for et muligt vaccinationsprogram. 

Det færdigudviklede produkt er ved at blive prøvet af ude i kvægbesætninger hos LVK, så effekten efter en vis tidsperiode kan demonstreres. 

En gevinst for landmanden

For 1.200 kr. eksl. moms, kan landmanden allerede købe en luftvejspakke hos Seges' laboratorium i Kjellerup, der tester for fem patogener gennem PCR-teknik.

Samme pris gør sig også gældende for en luftvejspakke fra DTU Veterinærinstitut, hvor der testes for fire patogener i samme luftvejspakke.

Der forventes derimod en billigere løsning med den nye PCR-metode. 

"Det er en klar forventning, at de nye diagnostiske metoder i laboratoriet hos LVK bliver billigere på sigt", siger chefdyrlæge Kenneth M. Krogh i LVK. 

Landmanden sparer derfor ikke kun penge på den enkelte diagnostiske prøve, men får også flere patogener i samme luftvejspakke. 

De fire ekstra patogener, der undersøges for i produktet Pneumo 4, er Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, IBR og BVD virus. 

Den forventede lavere pris giver landmanden mulighed for at teste flere dyr uden at vende det hvide ud af øjnene. Jo flere dyr, der testes, jo bedre et repræsentativt billede kan dyrlægen få af hele besætningen. 

"Landmanden skal jo gerne tjene flere penge ved færre syge kalve og bedre tilvækst. Det vigtigste er jo, at det er rentabelt for landmanden.", pointerer Jørgen Katholm, market development manager, DNA Diagnostic. 

Med det nye PCR-kit til lungebetændelse hos kalve er det derfor et overordnet mål at kunne kortlægge hvilke patogener der er i omløb, og hvilken behandling eller vaccinationsprogram, der derfor er mest hensigtsmæssig og rentabel for landmanden, opsummerer chefdyrlæge Kenneth M. Krogh, LVK. 

Faktaboks

Afprøvningen af det nye produkt

  • LVK-dyrlægerne udtager trachealskylleprøver fra et repræsentativt antal kalve i hver besætning
  • Omkring 15 kvægbesætninger indgår i demonstrationen af effekten
  • Lungeskylninger med supplering af organmateriale udtages også for at sammenligne sikkerheden af den nye PCR-teknik

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.