Otte råd om mælkefodring: De dyrebare, gyldne dråber må ikke forurenes

Pas godt på råmælken. Den er livsnødvendig!

Sørg for en god hygiejne fra udmalkning til opfodring af mælk til kalvene, lyder det fra Terese Jarltoft, kalve- og slagtekalverådgiver hos Sagro og Seges. Hun giver her gode råd til, hvordan man skal håndtere og fodre med mælk.

Foruden at være opmærksom på hygiejne og rette tørstofindhold skal man også være opmærksom på ikke at give mælk til kalve fra køer, som netop er behandlet med antibiotika.

Det kan ifølge Terese Jarltoft skubbe til udvikling af resistens.

- Studier viser, at kalve under seks uger har større risiko for at udvikle resistens sammenlignet med ældre kalve. Generelt er rådet dog at kassere mælken på dagen, hvor koen er behandlet. Af hensyn til kalvenes sundhed skal man heller ikke give mælk fra køer, hvor der er tydelige tegn på yverbetændelse, siger Terese Jarltoft.

1. råd

Enhver spædkalv skal altid tilbydes råmælk, uanset om den går med sin mor eller ej.

Studier viser nemlig en lavere immunisering hos kalve, der selv optager deres råmælk ved koen, sammenlignet med kalve, der aktivt tildeles udmalket råmælk fra f.eks. sut.

Sidstnævne tilfælde gør det muligt altid at prioritere den bedste råmælk først.

2. råd

Råmælkens kvalitet skal måles med med et refraktometer.

En niveau på 22 pct. Brix vurderes som tilfredsstillende, men jo højere, jo bedre.

Systematiser din råmælksbank så de portioner, der er med højeste Brix værdi, altid prioriteres højest.

Kvaliteten skal noteres på posen, hvori råmælken opbevares.

3. råd

Med en råmælksbank er det lettere at styre, at kalvene får råmælk af god kvalitet i rette tid.

4. råd

Mælk skal være 38 grader varmt, når kalven stikker mulen i det.

Varmes mælken op til 42 grader, er man sikker på, at varmetabet undervejs til kalvens skål eller sut ikke er større end, at drikketemperaturen er 38 grader.

Råmælk bør tøes op hurtigt, da langsom optøning fremmer bakterievækst.

5. råd

For at undgå forurening af råmælk kan man sætte en plastikpose i spanden.

Efter udmalkning bindes en knude på posen og den sættes på køl, indtil der kan måles brix mv.

6. råd

Samlinger kan gemme på koaguleret mælk, som er fyldt med bakterier.

Derfor bør man jævnligt skille malkeanlæg og mælkevogn ad. Man kan også udtage prøver til dyrkning for bl.a. kim. (Foto: LVK).

7. råd

Tørstofregulering af mælken er en god metode til at sikre, at kalvene får ensartet mælk dag efter dag. Man skal dog være opmærksom på, at mælkepulveret røres ordentligt op.

Ellers vil tørstofindholdet være lavest ved den første kalv, der får mælk, og højest ved den sidste kalv.

Tjek derfor gerne tørstofindhold i mælken hos første og sidste kalv ved udfodring.

8. råd

Kalvens tarm er skrøbelig.

Derfor skal mælk fra køer, som lige er behandlet, ikke gives til kalvene.

Uanset om antibiotika er givet i kroppen eller i yveret.

Det er mindre problematisk at anvende mælken til kalvefodring 24 timer efter behandling, selvfølgelig afhængig af antibiotikpræparatets halveringstid.

Mælk fra køer med yverbetændelse skal kasseres, mens celletalsmælk godt kan anvendes til kalve.
 

Artiklen er tidligere bragt i magasinet Kvæg Special i Oktober 2020. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.