Pas godt på dine udegående dyr

I denne tid kontrollerer Fødevarestyrelsen forholdene for udegående dyr. Men det er ejerens ansvar at vurdere, om dyreholdet lever op til de gældende regler og retningslinjer.

I januar og frem til marts kontrollerer Fødevarestyrelsen forholdene for udegående kreaturer. Hvis du har dyr ude, skal du i den forbindelse være opmærksom på, at det er ejeren af – eller den ansvarlige for - dyrene, der skal vurdere, om det udendørs dyrehold lever op til de gældende regler og retningslinjer. Fødevarestyrelsen har ikke en fast godkendelsesordning for udendørs dyrehold.

Når styrelsen kommer på besætningskontrol, vil de vurdere de konkrete forhold.

Retningslinjer for udegående dyr

Retningslinjerne lyder, at kvæg skal behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Det betyder, at kvæg, der går ude hele døgnet i perioder med vinterlignende vejr, som udgangspunkt skal have adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

Dyrene skal også være vænnet til at gå ude, de skal være rene og have et godt hårlag uden bare pletter, og de skal være i god sundhedstilstand og i passende huld – dvs. middel eller over middel.

Samlet set skal dyrene iflg. retningslinjerne:

have et kraftigt og tæt hårlag

være i godt huld

have fri adgang til frisk drikkevand

have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr

have adgang til læskur eller bygning eller naturligt læ/ly, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje

 

Disse forhold er ikke acceptable

Tynde dyr

Dyr med strittende pels eller hårløse partier

Beskidte dyr

Dyr, der står med sænket hoved

Flade marker uden græsdække

Mudder omkring foder- og vandtrug

Manglende mulighed for læ

Manglende mulighed for passende tørt leje

Læs mere i folderen Udegående kreaturer i vintervejr på www.foedevarestyrelsen.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.