Pas på gyllen ikke forurener det våde græs
Der må ikke køres gylle på afgræsningsmarkerne de sidste fire uger før afgræsning.

Af Hans Lund, ØkologiRådgivning Danmark

 

Er det for sent at køre gylle på afgræsningsmarkerne?

Der er gang i væksten i græsmarkerne. Der har ikke været meget vinter til at sætte væksten på pause i nogle måneder. Derfor er situationen en anden, end vi er vant til. Ydermere, har det været en meget regnfuld vinter. Markene er meget våde og det gør det vanskeligt at gøde. Spørgsmålet er, om der skal gødes inden 1. slæt og til afgræsning.

Afgræsningsmarkerne

Ingen gylle til afgræsningsmarkerne inden for 4 uger før afgræsning

Marker der skal afgræsses bør som udgangspunkt kun have lagret (min. 3 mdr.) eller afgasset gylle. Men har du i planen, at der skal husdyrgødning på afgræsningsmarkerne, skal du i år, hvor der er meget vækst i græsset, og dermed stor sandsynlighed ikke kan køres på markerne de første uger, helst undlade at køre gylle på disse marker. Gyllen vil sætte sig på græsset og dermed forurene det. Det vil forringe ædelysten og ved brug af uafgasset gylle vil der også være en større risiko for smittespredning. Løbet kan allerede være kørt i forhold til de 4 uger, da køerne højst sandsynligt skal på græs først i april.

Hvis ikke der kommer frost, vil køerne skulle meget tidligt ud for at følge med græsvæksten. Gør derfor marken klar allerede nu, hvor der ikke er så travlt i marken.

Har du i 2019 haft rug med rajgræs til afgræsning, ser jeg marker, hvor der er meget rajgræs på. Bliv ikke fristet til at lade dem stå til afgræsning i år, det vil ikke blive en god oplevelse. Luk derimod køerne tidligt på markerne, før de pløjes.

Slætmarkerne

For marker, der et tiltænkt til slæt, gælder i og for sig det samme som til afgræsning. Smitterisikoen vil dog være mindre, ligesom det ikke vil påvirke ædelysten i samme grad som ved afgræsning. Det kan påvirke ensileringsprocessen, hvis græsset er forurenet med husdyrgødning, og dermed forringe kvaliteten. Er der et meget stort lag på, kan det være nødvendigt at tage et meget tidligt slæt og derefter køre husdyrgødning ud. Hvornår, det skal være, afhænger af væksten, og om der overhovedet kan køres på markerne.

Kommer der en periode med frost, hvilket der ikke er udsigt til de først par uger, vil det være muligt at køre gylle på slætmarkerne uden de store konsekvenser. Specielt hvis der efterfølgende kommer noget nedbør.

Men tag en grundig vurdering af dine græsmarker, om det vil være fornuftigt at køre gylle på eller ej.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.