Pas på: Spred ikke sygdom i besætningen med gylle

4 gode råd: Gyllespredningen står for døren, men pas på ikke at sprede smitte eller at gyllesprederen bringer smitte ind på din ejendom.

Gylle kan smitte køer med sygdomme, man helst er fri for. Derfor er det en god ide at tage nogle forholdsregler, når man spreder gylle, så man ikke spreder smitte rundt i besætningen – eller til andre for den sags skyld.

Dyrlæge Malene Budde, Seges har skrevet fire følgende gode råd i Kvægnyt:

1. Fastlæg kørselsruter 

Start med at danne dig et overblik over hvilke kørselsruter, der benyttes i besætningen. Aftal med maskinstationen og/eller traktorføreren, hvilke ruter gyllevognen må køre. Undlad at bruge de samme kørselsveje, som fodervognen benytter, og hold afstand til foderet. Der er ikke lang vej for smitten ind til foderbordet og dyrene via foderet eller hjulene på fodervognen. 

På nogle bedrifter er gylletanken placeret, så det ikke kan undgås, at gyllevognen må krydse fodervognenes rute. I så fald bør du have en plan for, hvordan du holder disse knudepunkter rene efter endt kørsel. Sørg desuden for at holde afstand til stalde og dyr under kørslen – det gælder også kalve, der går ude i hytter eller i kalvevogne. Den mest optimale rute kan betyde, at der skal køres nogle hundrede meter mere for hvert læs. Men det er besværet værd i forhold til de konsekvenser, det har at få sygdom ind i besætningen. 

2. Undgå spild af gylle 

Undgå spild ved påfyldning af gylle og under kørsel. Hvis du spilder gylle, er der risiko for, at andre køretøjer kører henover og spreder smitte rundt. Hvis uheldet alligevel er ude, så sørg for at have en procedure for, hvordan du vil håndtere spild. 

3. Stil krav om rent udstyr 

Der er ikke kun risiko for at sprede smitte internt på ejendommen, men også mellem ejendomme via gylleforurenede køretøjer og udstyr. Stil derfor krav til din maskinstation om at komme med rent og desinficeret udstyr. Hvis gyllevognen efter brug hos dig vaskes og desinficeres på ejendommen, skal vaskepladsen være placeret et sted, hvor vaskevandet ikke kan ende i foderet eller i nærheden af dyr. Vær også opmærksom på, at aerosoler i form af små dråber, der opstår under vask, heller ikke må kunne drive ind over foder eller dyr, da de er en meget effektiv smittespreder.

4. Oplys status ved offentligt tilsyn

Hvis din besætning er underlagt offentligt tilsyn, fx hvis den er i salmonellaniveau 2 eller 3, gælder der særlige regler. Her skal håndtering af gylle foregå efter Fødevarestyrelsens anvisninger, ligesom du er forpligtet til at oplyse om din status til maskinstationen.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.