Placeret gylle i majs gav pote - især i år

Fosforloftet behøver ikke at være en katastrofe. Hvis du har mulighed for at placere gyllen til majs, kan det give samme effekt.

Af Lone Sylvest, Seges

Mange bedrifter støder mod fosforloftet i jagten på det optimale udbytte i majs. Irriterende – det er landskonsulent Martin Mikkelsen, SEGES Plante- og Miljøinnovation helt enig i. Men det er ikke nødvendigvis en katastrofe, hvis man har mulighed for at placere gyllen til majs.

”Flere års forsøg viser, at majs med placeret gylle og uden startgødning giver mindst samme udbytte som traditionelt dyrket majs med startgødning. Placerer man både gylle og startgødning, bliver udbyttet endnu større. Så overvej mulighederne sammen med din maskinstation,” opfordrer Martin Mikkelsen.

Måske sen såning bag stor effekt

Særligt i år har placeret gylle haft en kolossal effekt, forklarer landskonsulenten: 

”I år har vi set megastore merudbytter for at placere gyllen til majs, omkring 1.500 foderenheder pr. ha. Vi ved ikke med sikkerhed hvorfor, men måske fordi majsen blev sået sent. Varmen satte skub i væksten, men rodudviklingen havde nok svært ved at følge med – og så fik man virkelig valuta for gødning placeret tæt på rødderne,” vurderer Martin Mikkelsen.

I gennemsnit af tre års forsøg er merudbyttet mellem 500 og 800 foderenheder pr. ha, mindst med placeret fosfor i startgødning og mest uden. Så det giver bestemt mening at placere gyllen.

”Placering af gylle giver mulighed for at fuldgødske majsen med gylle, så næringsstofferne i gyllen så vidt muligt holdes hjemme på bedriften,” pointerer Martin Mikkelsen.

Han oplyser, at også i årets forsøg er der økonomi i at tilsætte en nitrifikationshæmmer til gylle på grovsandet jord til majs.

Pris på fosfor betyder mindre

I mange års forsøg har bruttomerudbyttet for placering af fosfor i startgødning været 1.000 foderenheder pr. ha. Med 10 og 20 kr. pr. kg fosfor er den økonomisk optimale fosformængde 20 og 17 kg fosfor pr. ha. ”Det vil sige, at prisen på fosfor ikke rykker noget videre på den optimale mængde fosfor i startgødning,” fortæller Martin Mikkelsen.

Da merudbyttet for placeret fosfor varierer meget i forsøgene, anbefaler han 1.015 kg fosfor pr. ha.

Artiklen har været bragt i KvægNyt

Faktaboks

Gode råd om gødskning af majs

  • På grovsandet jord udbringes gylle så tæt på majssåning som praktisk muligt.
  • Tilsæt en nitrifikationshæmmer til gylle på grovsandet jord.
  • Placer gyllen, hvis forholdene er til det.
  • Efter kløvergræs med mindst 15 pct. kløver kan du spare gyllen til majs. Tilfør kalium efter behov. Græsmarken nedvisnes senest 1. marts. Tilsæt en nitrifikationshæmmer sammen med glyphosaten.
  • Placer altid den mængde fosfor, der er plads til – op til 15 kg pr. ha.
  • Er der kun plads til en mindre mængde fosfor, så brug en mindre koncentreret samgranuleret eller flydende fosforgødning, så gødningen ligger tæt i gødningssporet. Alternativt kan man placere en mindre mængde fosfor direkte i såsporet, men gødningen må ikke ramme frøene.
  • Er der ikke plads til fosfor, placeres gyllen. Alternativt er der i forsøgene opnået et mindre merudbytte for placering af svovlsur ammoniak. Men placeret kvælstof alene giver ikke samme effekt som placeret fosfor. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.