Planlæg dig ud af parasitterne allerede nu

Læg en plan nu, så eventuelle rokeringer og indkøb af materiel kan foretages og igangsættes, inden parasitterne bliver et problem

Ole van den Heuvel – Syddansk Kvæg

Hvert år sætter DLBR Økologi fokus på et aktuelt emne i både husdyrproduktionen og i planteavlen. I 2022 blev fokusområdet for husdyr, parasitter hos afgræssende kvæg – En problemstilling der absolut ikke afgrænser sig til blot økologiske kvæg, men til alle afgræssende kvæg. 

For at imødekomme de forskellige udfordringer der kan være med de forskellige parasitter, er der mange håndtag der kan drejes på, hvad end der er tale om forebyggelse eller behandling, alt efter hvilken parasit man lige har fokus på. Fælles for alle parasitter er dog, at det er dyrt, tidskrævende og træls for dyr og mennesker, når håndteringen af et parasitproblem er blevet til en brandslukning af en behandling. 

Derfor, hvis man har afgræssende dyr i sommerhalvåret, kan der på kraftigste vis opfordres til at planlægge sin parasit strategi allerede nu og måske endda i forbindelse med markplanen 2023. 

Udforinger fra tidligere

Start planlægningen med at opsummere de udfordringer der tidligere er blevet observeret ved de afgræssende dyr – Var der udfordringer med lungeorm, fik ungdyrene græsmarkscoccidiose eller var dyrene plaget af fluer hen over sensommeren? Der ses mange forskellige udfordringer rundt omkring, men det vigtigste er at man er bevidst om hvilke udfordringer der er relevante på netop din bedrift. 

Generelt gælder dog at afgræsning af våde og fugtige arealer, kan give udfordringer med især græsmarksparasitter som lungeorm, løbe-tarmorm, leverikter og coccidiose. Problemerne opstår typisk efter Sankt Hans og bliver især forværret hvis dyrene presses til at æde græsset for kort. 

Forebyggelsen i markplanen

Ved udarbejdelsen af næste års markplan og et ønske om at afgræsse med nogle bestemte dyregrupper, er der også her vigtigt at gøre sig nogle tanker om hvordan dette kan løses på bedst mulig vis.

Afgræsser man f.eks. med ungdyr, forsøg da at indtænke arealer til disse, hvor der ikke har været afgræsset i en årrække. 

Afgræsser man med lakterende køer, skal man naturligvis ikke glemme arrondering og udbytte. 

Afgræsser man med goldkøer, er det væsentlig at huske på afgræsningens udfordringer i henhold til goldkofodringen og man bør overveje en rutine der kan dæmpe disse udfordringer. 

Det er også vigtigt at have fokus på selve græsmarken man ønsker at afgræsse. Har man afsat store nok arealer til de dyregrupper man påtænker at afgræsse med? For kviernes vedkommende bør man altid afsætte et stort nok areal til at græsset aldrig bides for kort ned, inden dyrene flyttes. Bides græsset for kort, vil dyrene presses til at æde det græs hvor parasitterne befinde sig. Flyt derfor hellere dyrene for tidligt fra noget græs der stadig har lidt længde på sig.

Også ved etableringen af en græsmark, der eventuelt skal bruges til afgræsning, bør der være fokus på græsmarksparasitterne. Sørg her generelt for en god og omstændig pløjning og endelig ikke en for øverlig pløjning - Gerne 30 cm som minimum, da nogle parasitter eventuelt kan forebygges sådan.

Fluefælde

Forebyggelse frem mod sæsonen

Andre parasitter, såsom fluer (hvis man betragter disse og deres følgesygdomme som parasittere), bør heller ikke glemmes, men selve forberedelsen til forebyggelsen af fluer kan skubbes til noget senere. Også her anbefales det at være opmærksom på afgræsning omkring våde områder som især vandhuller, men også flue fælder kan benyttes til at skabe nogle områder på afgræsningsarealet, hvor dyrene kan opholde sig i fred. 

Læg derfor en udpræget plan nu, så eventuelle rokeringer og indkøb af materiel kan foretages og igangsættes, inden parasitterne bliver et problem – Søg råd og vejledning hos din kvægrådgiver.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.