Pres ensartet eller ensilagestakken skrider
I England er den primære grund til at ensilagestakke skrider ud, forskel i massefylden i ensilagen, men også vinklen på stakken og snitlængden på afgrøderne er en medvirkende faktor.

Tidligere har man haft meget fokus på, at det er tørstofindholdet der er skyld i at ensilagen skrider, men det er ikke tilfældet i en ny Engelsk undersøgelse.

I undersøgelsen var tørstofindholdet nemlig gennemsnitligt på 29 procent og derfor ikke noget problem, skriver Farmers Weekly.

Undersøgelsen fra England, som var lavet af AHDB, viste, at massefylden, vinklen på ensilagestakken og snitlængden var medvirkende faktorer til at ensilagestakke skred.

Ensilagestakken bør aldrig stige mere end 20 grader og snittelængden bør ikke være for kort, når der er en lav tørstofprocent. Hos nogle landmænd var snitlængden 30 mm og tørstofprocent på under 25.

Når stakken skrider, skyldes det, at der er en forskel på stakken, som får den forreste del af ensilagestakken til at glide fremad.

Uens massefylde

Den primære grund til ensilagestakke skrider, var i dette studie forskellig massefylde i stakken. Der var altså områder hvor ensilagen var presset meget sammen, og områder hvor den var presset mindre hårdt sammen.

Hvis man har ensilage med lavere massefylde under ensilage med højere massefylde, så er der større risiko for at stakken bliver ustabil og skrider ud.

Stakke med lavere massefylde, indeholdt mere eddikesyre end mælkesyre. Eddikesyre omdannes til CO2 og vand, dermed øges risikoen for ”glatte” zoner, hvor ensilagen kan skride.

Derfor er det vigtigt at man efter hvert lag tjekker om ensilagen er presset tilstrækkeligt og lige meget over alt.

tre Gode råd

Man skal være konsekvent når man kører over ensilagestakkene, for at undgå forskellig massefylde. Hvis man har ensilage med 30 procent tørstof bør man køre for hver 15. cm. Hvis man har lidt vådere ensilage, kan man nøjes med at køre det for hver 25. cm

Hvis ensilagestakken fyldes op og dækkes til på samme dag, bør vinklen ikke være på mere end 10 til 15 grader.

Hvis man derimod fylder den over flere dage, kan man gå op til en vinkel på 20 grader, men ikke mere. På den måde gør man overfladearealet mindre og beskytter det mod at blive dårligt.

Snilængden bør være 75 mm, hvis tørstofindholdet er mindre end 25 procent. På den måde kan man stabilisere ensilagestakken.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.