Rådgiver: Brug videoanalyse i kostalden - er genvej til højere ydelse
Videoanalyse på bedriftsniveau bruges begrænset i forhold til potentialet. Ved videoanalyse af en besætning bliver et kamera sat op i kostalden i minimum 24 timer. Kameraet fungerer ved at tage et billede hvert 10. sekund, og de sammensættes til en video

Af Christina Schou Thomsen, junior kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg

Nogle gange kan man undre sig over køernes adfærd, eller hvorfor man ikke opnår den forventede respons.

Det er ikke altid lige til at finde ud af, hvor der skal sætte ind. Andre gange har man afprøvet alverdens ting, men det har ikke afhjulpet problemet. Fortvivl ikke – videoanalyse af køerne kan være vejen frem.

Video afslører koens døgnrytme

Videoovervågning har været brugt i mange år. Forskningen har især brugt overvågning med kamera til at kortlægge køers adfærd.

Dette har bl.a. bidraget med en oversigt over koens døgnrytme, og hvordan adfærden ændres, når eksempelvis forholdene i sengebåsene ændres.

Videoovervågning er også brugt til at finde ud af, hvilket leje køerne helst vil bruge, hvis de frit kan vælge mellem flere typer underlag.

Denne viden, som forskningen bidrager med, bruges aktivt ved indretning af stalde, men også til at optimere produktionen efter.

Stort potentiale på den enkelte bedrift

Videoanalyse på bedriftsniveau bruges begrænset i forhold til dens potentiale.

Det er velkendt, at øget slid og stress-påvirkning af køer og kvier medfører en reduceret præstation og holdbarhed i forhold til deres potentiale. Dette forklarer til dels de store forskelle fra besætning til besætning - for hvorfor er der denne forskel? Er det køerne, menneskerne, fodringen eller selve stalden, der gør den store forskel i køernes adfærd og produktion.

Når vi prøver at problemløse i en besætning dukker disse overvejelser af og til op. Til tider kan det være frustrerende for alle parter ikke at kunne finde årsagen til, at vi ikke ser den forventede respons hos køerne?

Eksempelvis kan der være godt grovfoder til rådighed, en god foderplan og pasningen synes også at være i top. Hvor er det så lige, at vi skal sætte ind for at udvikle resultater i stalden, når der ikke opleves den forventede respons på ydelsen?

Her er videoovervågning en hjælp. Den viser køernes adfærd, både når vi er i stalden, men også når vi ikke er der.

Den manglende ydelse er nødvendigvis ikke relateret til foderet, som i det tænkte eksempel lever fuldt op til vores krav. Det kan muligvis skyldes, at køerne står i sengebåsene og hænger en times tid inden de lægger sig. Ofte skyldes det for hårdt underlag eller forkert indstillet inventar.

Det kan også være, at køerne ikke ønsker at ligge i nogle bestemte sengebåse og grundet belægningsgraden står de så og hænger rundt i stalden, fremfor at lægge sig. Dette kan skyldes underlaget eller inventarindstillingerne, men det kan også skyldes forstyrrelser udefra såsom krybestrøm og træk.

Desuden kan det også være, at dominerende og ældre køer tryner unge og lavt rangerende køer, som dermed har lavere foderoptag, mindre hvile og større stressniveau. Her kunne løsningen være holdopdeling eller forbedre kotrafikken.

Modsat kan det også relatere til fodring, hvis køerne for eksempel foretrækker at æde ved en bestemt del af foderbordet, som så hurtigt bliver tomt. Her kan løsningen være at udfodre en større mængde foder på den strækning af foderbordet.

Årsagen kan også være en kombination af ovenstående ting.

Årsagerne kan således være mange, men en videoanalyse vil kunne hjælpe med at klarlægge den - om ikke andet vil videoanalysen kunne af- eller bekræfte ens teorien bag manglende respons hos køerne.

Få et kamera sat op i stalden i 24 timer

Ved videoanalyse af en besætning bliver kameraet sat op i kostalden i minimum 24 timer.

Kameraet fungerer ved at tage et billede hvert 10. sekund, og de sammensættes til en video. Dette gør det muligt at se 24 timer i stalden igennem på ca. 40 minutters video ved den langsomste afspilningshastighed. Dermed kan en videoanalyse udarbejdes for forholdsvis få midler.

Ofte klippes der nogle små klip ud af videomaterialet, som fremhæver problemstillingerne i besætningen.

Disse klip afleveres sammen med en rapport om mulige indsatsområder til landmanden og hans rådgiver.

Dermed får man et rådgivningsværktøj med meget stor værdi, eftersom en videoanalyse kan spare mange timers bekymring og søgen efter en løsning, som kan være nemmere at se på video.

Afkastet er dermed en hurtigere og nemmere vej til højere velfærd hos køerne og derved mulighed for sundere dyr og højere ydelse.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.