Rådgiver: Der er desværre ingen quick-fix mod stigende foderpriser

Der findes alternativer på de enkelte bedrifter, men én stor samlet løsning på de stigende foderpriser ligger ikke lige for.

Det vurderer kvægrådgiver Mie Riis, KvægrådgivningDanmark.

Hestebønner er et meget omtalt eksempel på en hjemmeavlet proteinafgrøde. Er jordtypen korrekt, og kan der vandes, kan den være interessant. En lettere mulighed er at dyrke ærter og byg som blandsæd og på den måde skabe et hjemmeavlet tilskudsfoder.

Udfordre normerne

Vil man gerne mindske forbruget af soja, kan majsgluten60 være en mulighed, men det betinger ifølge Mie Riis, at den nuværende ration har et højt PBV-indhold og mangler AAT. Dertil skal der være plads til stivelsen fra majsen og en øvrig energikilde i rationen.

»Det vil være en løsning for nogle, men ikke for flertallet«, siger hun.

Det samme kan siges om urea, som er en billig kilde til råprotein. Selvom man ikke er vild med foderurea, kan det være en løsning for at komme i mål med foderplanen.

»Nogle steder må vi også udfordre normerne lidt. Hertil kommer opfordringen om at holde sig under 17 procent råprotein. Det er ikke lige let alle steder«, vurderer Mie Riis.

Korn og majsbærme kan også overvejes. De er interessante, fordi deres indbyrdes AAT/PBV forhold er bedre end de øvrige proteinfodermidlers. Også bedre end sojaskrå.

Pas på kvaliteten

Skal der findes et samlet råd, er det at sørge for et godt håndværk ved ensilering af græs og majs. Man kan med fordel tage græsset en smule tidligere end normalt for at opnå et højt proteinindhold. Det må dog heller ikke tages for tidligt, og slet ikke hvis det er koldt, for så stiger indholdet af sukker.

»Man kan også tage et tidligt andet slæt efter samme model for at skaffe mere protein,« siger Mie Riis.

Ved ensilering gælder det om, at tørstofprocenten ikke bliver for lav. I tørt græs kan AAT-indholdet lettere vedligeholdes under ensileringsprocessen. I vådt græs sker der en større nedbrydning af AAT, så PBV-indholdet stiger.

Faktaboks

Kilderne til protein

  • Raps og soja
  • Korn- og majsbærme
  • Majsgluten 60
  • Foderurea
  • Hestebønner, ærter, lupiner
  • Frisk græs - afgræsset eller hentet med maskine

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.