Rådgiver: Invitér dine medarbejdere med til konsulentbesøget
Det er vigtigt at få rådgivningen helt ud på staldgangen, altså ud til de dygtige mennesker som skal udføre opgaverne til daglig.

Af Lasse Kruse Ledet, kvægrådgiver, LandboNord

Da jeg var driftsleder, forventede jeg af min rådgiver, at han var velforberedt, engageret, kritisk og klar til at stille skarpt på eventuelle indsatsområder.

Jeg tænkte ikke så meget over, om jeg fik det optimale ud af min rådgiver - og set i bakspejlet, så tror jeg, at jeg også selv kunne have gjort og sagt ting anderledes, så jeg havde fået endnu mere ud af rådgiveren.

Jeg var ikke god nok til at inddrage de øvrige kollega’er på bedriften, og jeg var ikke tydelig nok i mine krav til rådgiveren.

Efter et års erfaringer som rådgiver er jeg blevet mere bevidst om, at det handler om at få rådgivningen helt ud på staldgangen - altså ud til de dygtige mennesker som skal udføre opgaverne til daglig. Det er også dem jeg som rådgiver skal motivere til at gøre det rigtige og en ekstra indsats, så resultaterne og bundlinjen forbedres.

Jeg oplever at, hvis medarbejderne er med til rådgivningsbesøgene, får de en bedre fornemmelse af sammenhængen, og hvordan deres område påvirker hele bedriften – derved får de større ejerskab for deres daglige gøremål.

Medarbejdernes ekspertise i forhold til opgaverne og de daglige rutiner er også vigtige at inddrage når eventuelle ændringer eller forbedringer skal igangsættes.

Jeg oplever jo også at ejeren/driftslederen har en anden version af, hvordan tingene bliver gjort, end de beskrivelser og svar jeg får fra de andre medarbejdere, som udfører det i praksis.

Kurser giver ejerskab og motivere medarbejderne

Jeg har det seneste år afholdt forskellige gårdkurser ude på bedrifterne, hvor vi samler alle de relevante medarbejdere og sætter fokus på helt konkrete opgaver/områder i mælkeproduktionen.

Det har været klovbeskæring, ledelse, effektive arbejdsgange og malkerutiner. Helt fælles for dem alle er, at jeg møder engagerede medarbejdere.

Når medarbejderne bliver inddraget motiveres de til at gøre en ekstra indsats, de følger med i hvad der bliver sagt, og de higer efter at bliver klogere og bedre.

Den lyst til at blive klogere og dygtigere udviser medarbejderne også, når de er med ved den almene rådgivning, og de vil gerne høres.

Ved at inddrage medarbejderne i rådgivningen og ved gårdkurser viser vi dem, at deres arbejde har betydning, og at det er vigtigt for produktionen – og det skaber mere effektive medarbejdere og bedre resultater.

Inkluder dine medarbejdere i rådgivningen

Jeg vil opfordre alle mælkeproducenter til, at tænke over hvad næste rådgivningsbesøg skal omhandle, og på den baggrund beslutte om en eller flere medarbejdere skal være med i hele eller dele af rådgivningsbesøget.

Få medarbejderne til at komme med forslag til punkter på dagsorden – lad gerne dem selv fremlægge på besøget, hvorfor de gerne vil sætte spotlys på f.eks. kalvediarré, udtagning af ensilage, DD i kviestalden, køer med yverbetændelse osv.

På den måde kan du som landmand være med at gøre både din medarbejder og din rådgiver bedre – og derved opnå bedre resultater.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.