Rådgiver: Sådan undgår du at kvierne bliver tørkens tabere
Hvis foderniveauet har været for lavt, kan kvierne gå hen og bliver taberne på grund af tørken, og det kan koste dyrt i forhold til senere kælvning, for små dyr og for lav ydelse.

Af Anders B. Møller, kvægrådgiver, LMO

Der tegner sig et billede af, at kvierne på nogle bedrifter mangler kvalitet efter en tørkesæson.

Det vil være en god idé at tjekke op på, om kvierne vokser tilstrækkelig og få rettet foderplanen til.

Stor spredning på kvier

Sidste års tørke har betydet knaphed på grovfoder mange steder her gennem vinterperioden.

Det har medført en hård prioritering i forhold til at sikre malkekøerne grovfoder af en rimelig kvalitet. Det har også betydet, at kviernes fodertildeling mange steder har været baseret på grovfoder af en lavere kvalitet, end vi normalt ønsker, og ekstra tildeling af tilskudsfoder.

Men hvis foderniveauet har været for lavt, kan kvierne gå hen og bliver taberne på grund af tørken, og det kan koste dyrt i forhold til senere kælvning, for små dyr og for lav ydelse.

Vi ser små kvier, og vi ser stor spredning rundt omkring på besøg. Der kan noteres markant faldende repro-effektivitet på nøgletalstjek, og det skyldes dels svage brunster under tørken, og det skyldes en svag fodring i vinterhalvåret. Dermed er der risiko for, at vi taber flere unge køer i 1. laktation.

Husk, at kvier, der ikke når 2. laktation, endnu ikke har ’tilbagebetalt regningen’ for opholdet i kviestalden.

Tilpas rationen

Derfor er det et godt tidspunkt at få tjekket op på, om kvierne har fået tilstrækkeligt foder til at nå i mål med tilvæksten. Og derudfra få taget stilling til hvordan der kan rettes op på de kvier, som er kommet bagefter.

For at kvierne kan hente det tabte, skal rationen tilpasses med øget energitildeling. Enten ved bedre grovfoder eller ekstra tilskudsfoder.

Få vejet kvierne og brug det nye kvieværktøj i DMS

Generelt vil det være ideelt at have tal på kviernes vægt ved fødsel, ved fravænning samt efterfulgt af vejninger hvert kvartal, med den sidste vejning ved kælvning. Men mindre kan også gøre det.

I DMS er der en ny funktionel del, hvor vejningerne kan indtastes. Her kan kviernes krydshøjde også indtastes. Dette gøres under ’Daglig Styring’/’Dagligt Overblik’/’Registrér vægt/højde’.

Under ’Analyseudskrifter’ findes en ny udskrift der hedder ’Kvier- tilvækst og størrelse’, hvor du kan få et overblik over kvierne tilvækst, sammenlignet med det optimale for racen.

På nuværende tidspunkt findes der kurver for kvier op til 84 dage. Men dette vil løbende blive udbygget så kviernes størrelse kan følges gennem hele opvæksten.

Det kan anbefales at lave et enkel tjek på vægten af udvalgte dyr i grupperne og følge disse de næste måneder.

Anbefaling for en stærk kælvekvie på to år:

  • Vægten skal være fordoblet fra fødsel til dag 56 efter fødsel
  • Daglig tilvækst fra fødsel til start 1. inseminering bør minimum være 850 gram pr dag
  • 1.000 gram daglig tilvækst efter drægtighed

Figur 1. Med et nyt værktøj i DMS kan kviernes tilvækst følges op til 84 dage. Værktøjet vil løbende blive videreudviklet, så der også kommer tilvækstkurver for større kvier

Kilde: DMS Dyreregistrering, Kvier – tilvækst og størrelse

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.