Rapport om fosfor glemmer målrettet regulering
L&F undrer sig over, at en helt ny analyse bygger på fosfornormer og ikke på målrettet regulering.

Miljøstyrelsen ser i en ny rapport på, hvad det betyder for en række landbrugsbedrifter, hvis man ændrer reglerne for, hvor meget fosfor, man må sprede ud på markerne. Analysen er aktuel, fordi man med landbrugspakken fra før jul vil skille reguleringen af stald og mark ad, og i nogle tilfælde kan landmænd have flere dyreenheder pr. hektar end tidligere.

 

Politisk ønske

Analysen er en forberedelse til, hvordan man gennemfører »den nødvendige fosforregulering«, som er den formulering politikerne bruger i aftalen om landbrugspakken i forbindelse med, at man vil tillade flere dyr pr. hektar.

Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har samarbejdet med Seges og Danmarks Naturfredningsforening, mens ni landmænd har givet interview, og 11 landbrugsfaglige eksperter har udgjort en fokusgruppe.

»Det er vigtigt, at vi allerede i designfasen undersøger konsekvenserne af kommende lovgivning på denne måde. Landbruget bliver inddraget og hørt, og landmændene har bidraget med vigtig viden til processen,« siger Hans Peter Olsen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Ikke målrettet regulering

Hos Landbrug & Fødevarer undrer man sig over de foreslåede lofter for, hvor meget fosfor, man må bringe ud.

Planteavlskonsulent: Oversvømmelse skader miljø og dyrelivMark Onsdag 13. januar 2016 · 16:06

Selv om harmonikravet hæves til 170 kg N pr. hektar (230 kg N for undtagelsesbrug) vil de færreste husdyrproducenter kunne udnytte det med de foreslåede fosforlofter.

For de fleste landmænd vil det være nødvendigt at afsætte overskydende gylle for at overholde fosforloftet, og det vil koste dem penge.

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, kalder det fint nok at lave en analyse, men han undrer sig meget over, at man har brugt lofter over, hvor meget man må bringe ud pr. hektar.

»Så får vi en generel regulering, der er ens for alle. Det, vi har brug for, og som man har snakket om i årevis, er en målrettet regulering,« siger han.

Med målrettet regulering kan man sætte ind der, hvor det batter mest, og man kan vælge andre virkemidler til at reducere udledningen end et loft målt i kg pr. hektar, påpeger han.

»Målrettet regulering vil gøre, at man får langt mere miljøeffekt for pengene,« siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.