Så meget koster for tidlige kælvninger på bundlinjen
Køer, der kælver for tidligt, klarer sig væsentligt dårligere end køer, som kælver til termin. Det gælder både produktionsmæssigt og sundhedsmæssigt.

Hos danske køer er drægtighedslængden gennemsnitligt 280 dage. Der er kun få dages variation mellem de forskellige racer. 

Et større dansk datastudie fra Seges, hvor 200.000 kælvninger blev analyseret, viste blandt andet, at 10 pct. af kælvningerne foregik én til to uger for tidligt. Dette studie beretter LVK om i et Kvæg Plus magasin fra 2016. 

Produktions- og sundhedsmæssig betydning

Det store datastudie fra Seges Kvæg indeholder diverse registreringer hos køerne, så det er muligt at konkludere på produktions- og sundhedsmæssige parametre. 

Studiet viser, at gruppen af køer, der kælvede én til to uger for tidligt havde: 

  • Flere dødfødte kalve
  • Højere kalvedødelighed i alderen 0-30 dage
  • Flere døde og slagtede køer 0-60 dage efter kælvning
  • Minus tre EKM pr. ko pr. dag 
  • Flere yverbetændelser 0-7 dage efter kælvning
  • Højere forekomst af tilbageholdt efterbyrd
  • Større huldtab over laktationsperioden

Kalve, der fødes for tidligt, har ringere overlevelsesbetingelser, fordi de er mere følsomme for påvirkninger i miljøet og har sværere ved at bekæmpe sygdomsinfektioner. 

Den økonomiske betydning

En lavere mælkeydelse, højere kalvedødelighed og forringet sundhed efter kælvning koster utvivlsomt på landmandens pengepung. 

Rådgiveren Aage Nielsen fra D&K Gruppen giver et bud på ydelsestabet i kroner og øre.

Beregningernes forudsætninger er, at mælkeprisen er 2,55 kr. pr. kg EKM, foderprisen er 1,10 kr./FEN for grovfoder og 2,11 kr./FEN for tilskudsfoder. 

Derudover tages der udgangspunkt i en nedsat mælkeydelse på tre kg. EKM i laktationsperioden. 

Det giver samlet et ydelsestab på 1.670 kr. pr. ko. Sparet foder er indregnet. 

Hvis mælkeydelsen i stedet falder med fem kg. EKM hos køer, der har kælvet for tidligt, så bliver ydelsestabet 2.780 kr. pr. ko. 

Familie løfter sløret: Sådan når vi 16.000 kg mælk pr. koKvæg Torsdag 12. december 2019 · 09:45

For en gennemsnitsbesætning med 200 årskøer, hvor 10 pct. af køerne mangler tre kg. EKM pga. for tidlige kælvninger, koster den manglende mælkeydelse 33.400 kr. 

Aage Nielsen forudsiger yderligere en påvirket fremstillingspris på ca. to øre, omkostninger til medicin og dyrlæge på 5.000 kr. og et tab på 12.000 kr. for tilbageholdt mælk. 

I alt giver dette et tab for landmanden på 50.000 kr. 

I denne beregning er ekstra arbejde, en højere udskiftningsprocent og døde kalver eller køer ikke medregnet. Tallet kan derfor reelt være højere. 

Årsager til kælvninger før termin

Det er en bred opfattelse, at årsagen til en afkortet drægtighedslænge skal findes i goldperioden.

Stressede goldkøer er især i risiko for tidlig kælvning, og her nævnes risikofaktorer som varmestress, dårligt fodermanagement og overbelægning. 

Det er derfor vigtigt at spotte køerne, der mistrives i goldperioden. Fx køer, der æder for lidt, og derved kræver et mere energirigt foder. 

Derudover er sygdom også en faktor. Det kan være koen, som er ramt af en en virus- eller bakterieinfektion, men fosterinfektioner kan også forekomme, der sætter kælvningen igang før tid. 

Dansk Landbrugsrådgivning skriver yderligere, at for høje mængder nitrat i foderet også kan resultere i aborter eller for tidlige kælvninger.

Fodring, sundhed, opstaldningsforhold og management i goldperioden er vigtige parametre at kigge på i besætninger, hvor der er en tendens med tidlige kælvninger. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.