Sådan er det første år uden soja gået

Det er nu 12 måneder siden Thise Mejeris andelshavere besluttede, at der ikke længere må bruges soja til kreaturer på deres økologiske bedrifter.

 Af Erik Andersen, Kvægchef i Økologirådgivning Danmark
I 12 måneder har Thise Mejeris andelshavere ikke måttet bruge soja til kreaturer på deres økologiske bedrifter. Derfor er det selvfølgelig interessant at lave lidt status på, hvordan der er gået. Tiltaget har vakt interessen for igen at forsøge sig med sojadyrkning i Danmark både i praksisforsøg og hos AU i Viborg, hvor der laves forsøg med dyrkning af soja.

Der er ikke nogen der stiller spørgsmål ved sojaens egnethed som proteinfoder, den er velkendt og bredt udbredt. Derfor var det også med lidt, også fra nogle af Thises andelshavere, stor skepsis for, hvordan det ville gå med mælkeydelsen når dette fodermiddel forsvandt ud af foderplanen fra 1. oktober 2022. 

Hvordan er det så gået med mælkeydelsen her på årsdagen for sojastoppet?

Ovenstående er baseret de samme bedrifter for begge perioder. Som det ses, har der været en mindre ydelsesstigning siden 1. oktober 2022 i forhold til perioden 1. oktober 2021 til 1.oktober 2022. Hvis man dykker lidt ned i tallene, ser det ud til at de større besætninger har klaret det bedst med en ydelsesstigning på ca. 130 kilo EKM, trods det at der ikke længere anvendes soja. Nu er soja jo ikke eneste årsag til om ydelsen er gået op eller ned, og hvordan ydelsen ville have været, hvis de var fortsat med soja, vides af gode grunde ikke, men ses der bort fra det, ser det ud til at køerne godt kan producere på et fornuftigt niveau uden soja i fodringen.

 

De beregnede foderplaner har været kørt til grænsen og i mange tilfælde under de anbefalede minimumsnormer for specielt AAT. Fokus har været på det grovfoder og alternative proteinkilder som skulle træde mere i karakter i fodringen. Mange husker jo nok 2022, som skabte tørke nogle steder i landet, og det ramte ret hårdt hos nogle økologer og udfordrede fodringen yderligere.

Der er nu tegn til, at det måske ud fra udbytte og dyrkningsomkostninger kan blive rentabelt  at bevæge sig ud i dyrkning af soja under danske forhold. Der er en forventning om, at udbyttet kan nå 1,5-2,0 ton per hektar, og det gør det interessant målt op mod andre proteinafgrøder så som hestebønner og lupiner.

Indtil det bliver rigtig interessant at dyrke soja i Danmark, må køerne som leverer til Thise og Naturmælk, undvære soja, men det ser jo ud til det også kan lade sig gøre.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.