Sådan etablerer du den optimale drivvej
En drivvej skal være stabil, tør og ren, så problemer med optrædning af sten, tilsmudset yver og patter og problemer med f.eks. yverbetændelse og klovbrandbylder undgås.

Af Jane Dietz Rasmussen, kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg

Foråret er lige rundt om hjørnet, hvilket er lig med udbinding for de økologiske køer og også nogle konventionelle køer.

For at sikre en optimal afgræsning, er det altafgørende at køerne kommer sikkert fra A til B.

Den gode drivvej er karakteriseret ved at være det sted, hvor køerne synes, det er rart at være, hvor trafikken kan gå uhindret fra stald til mark og tilbage igen, uden at der sker skade på ben og klove.

Er kloven ikke sund og uden skader, er koen ikke mobil, og så kommer den ikke til at græsse optimalt.

Koens præference

Hvis koen selv kan vælge, går den efter et underlag som er jævnt, eftergivende og ikke glat. Det giver den mest naturlige gang hos koen, og stresser hende mindst.

Samtidig viser undersøgelser, at brede drivveje ligeledes giver mulighed for, at køerne kan gå i deres eget tempo samt foretage overhalinger uden at stresse og skubbe hinanden.

Hvis koen ikke bliver forstyrret af øvrige køer eller omgivelserne vil dens naturlige gang være ca. 5 km pr. time.

Krav til drivvejen

En drivvej skal være stabil, tør og ren, så problemer med optrædning af sten, tilsmudset yver og patter og problemer med f.eks. yverbetændelse og klovbrandbylder undgås.

Sørg for at etablere drivvejen, hvor der er fald til omgivelserne, så vandet kan løbe væk, samt hvor der er solrigt, så den kan udtørre hurtigere. Bredden på drivvejen bør ikke være mindre end 2,5 meter.

Er besætningsstørrelsen over 100 køer anbefales øget bredde, gerne 4-6 meter.

Undgå smalle passager, da der opstår flaskehalse og skaber langsommere gang hos dyret. Er der sving skal det være bløde kurver, og kan skarpe sving ikke undgås, skal bredden øges.

Hav fokus på overgangene

Ved start og slut på drivvejene, skal der være ekstra god plads. Man kan ved overgang til folden lave drivvejen noget bredere eller lade drivvejen gå lidt ind i folden (op til 6 meter), for at undgå optrædning.

Alternativt kan der laves flere indgange til samme fold, så køerne ikke skal ind samme sted.

Vælg overgangen fra drivvej til mark på et højt sted, hvor regnvandet kan trække væk. Foran stalden skal drivvejen være godt oplyst, da køer bliver stresset af at gå ud i et mørkt område.

Der er ofte udfordring omkring vandkarret. En placering af disse væk fra indgang/udgang af folden og drivvejen vil reducere optrædningen. Er vandkarrenes placering permanent kan man med fordel etablere dem lidt højt og med en dræning omkring.  En god løsning er at lægge græsarmering omkring permanente vandkar.

Klar til udbinding

Uanset hvilket materiale drivvejen er lavet af, så skal den have et eftersyn inden udbinding. Gummibånd og parkeringsplader skal ligge så plant som muligt, og strøs med groft sand, for at minimere udskridning.

Asfalt og beton (ikke eftergivende) skal være fri for sten og andre ujævnheder som kan skade kloven, og græsarmering skal strøs med sand.

En drivvej af sand og jord, skal vedligeholdes når det er tørt. Lav en god bund, der dræner godt, og slut af med et lag, der giver efter og ligger højere end det omkringliggende areal, så vandet kan trække ud til siden.

Flis og knuste muslingeskaller er også et velegnet underlag, men især flis kræver ligesom sand og jord mere vedligehold.

Gummibånd og parkeringsplader er en dyrere løsning, men har lang holdbarhed og kræver minimalt vedligehold, og skal drivvejen tåle stor belastning med mange daglige passager, er det i længden billigere at vælge en dyrere løsning.

En drivvej uden huller og forhindringer sikre at køerne kommer hurtigt og sikkert frem. Husk et grundigt forarbejde, kan der høstes god gevinst på i mange år. Så hvis du endnu ikke har fået klargjort drivvejen, er det en god ide at afsætte tid til det nu.

Faktaboks

En god drivvej er

  • Så kort som muligt.
  • Samme bredde og helst uden skarpe sving – ved skarpe sving bør bredden være større
  • Etableret så den får både sol og vind, så den kan tørre hurtigere
  • Ikke generet af drikkekar

Den gode drivvej giver

  • Renere yver
  • Mindre risiko for klov- og benproblemer
  • Længere afgræsningssæson
  • Bedre mælkekvalitet
  • Mere mælk
  • Mindre arbejde i det daglige

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.