Sådan får du en god etablering af kløvergræsudlæg
Målet er en kløvergræsmark med ca. 450 planter pr. kvadratmeter, hvoraf 40-45 af planterne af kløverarter. Afhængig af blandingen sås 25 til 30 kg pr. ha.

Af Ingvard Kristensen, planterådgiver økologi, Lemvigegnens Landboforening

Noget af det absolut vigtigste på et økologisk jordbrug er et vellykket kløvergræsudlæg. Derfor bør etableringen af kløvergræsset have topprioritet hos dig.

Det er ikke godt nok at håbe på, at udlægget bliver vellykket. Du bør gøre dig så stor umage, at etablering af kløvergræsset bliver vellykket.

Målet er en kløvergræsmark med ca. 450 planter pr. kvadratmeter, hvoraf 40-45 af planterne af kløverarter. Afhængig af blandingen sås 25 til 30 kg pr. ha.

Hvis plantetallet er under 250 pr. kvadratmeter, eller der en del pletter i marken på størrelse med en gummistøvle, bør der ske en isåning eller en ompløjning.

Optimal fremgangsmåde

Som regel vil følgende fremgangsmåde give den bedste fremspringsprocent:

  • a) såning af dæksæd,
  • b) tromling og
  • c) rillesåning med 10-15 pct. synlige frø i 1-1,5 cm dyb sårille.

For at undgå udtørring bør såningen af udlægget ske snarest muligt efter såning af dæksæden. Grønært, grønbyg eller grønhavre, der tages sammen 2. slæt, er særdeles velegnede dæksædsafgrøder.

Ved helsædsafgrøder og vårsædafgrøder er det vigtigt, at afgrøden ikke bliver for tæt. Derfor reduceres udsædsmængden i vårsæd til modenhed med ca. 20 pct. i forhold til normal udsæd. Alternativt sås dæksæden på dobbeltrækkeafstand og kløverfrøene på de normale 12,5 cm.

Udsåning af kløvergræsudlæg i vinterhvede i slutningen af marts vil i de fleste år give et godt udlæg. Men etablering af kløvergræsudlæg i vinterrug vil som regel mislykkes.

Kvælstoftildelingen til dæksæden

Den tilgængelige mængde kvælstof til dæksæden bør være 70 pct. af normalen. Derved sikres det, at dæksædens vækst ikke bliver for stor.

Fremkørselshastigheden under såningen afpasses efter forholdene, så såskærerne ikke hopper og bevæger sig i en ensartet dybde. Endvidere skal man sikre sig, at fremkørselshastigheden afpasses, så de bagerste såskær ikke kaster jord ind i sårillerne fra de forreste såskær. Typisk vil hastigheden være 5 km/t.

I foråret er tiden knap. Derfor kan man evt. leje til såning af dæksæd m.m. Men såning af udlæg er et præcisionsarbejde, du selv bør udføre.

Mange af de nyere såmaskiner kan så dæksæden helt optimalt og så gødning samtidig. Men desværre spredes kløverfrøene ud på jorden med nedsat spring til følge. Men hvis du bruger gødningsskærene til såning af dæksæden, og sår kløvergræsfrøene med de såskærene, får du et godt udlæg.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.