Sådan får du styr på dine registreringer og undgår støttetræk

Har du styr på dine registreringer, eller risikerer du træk i støtten? Vi oplever stadig landmænd, der bliver fanget i kontrollen.

Af Lasse Kruse Ledet, kvægrådgiver, LandboNord

De fleste har godt styr på deres registreringer og kender reglerne i forhold til samdrift og det at have dyr på flere ejendomme.

På trods af dette oplever vi stadig landmænd, der ved kontrol bliver fanget, fordi ikke har styr på deres registreringer eller dispensation til samdrift.

Dispensation til samdrift

Siden 1. januar 2015 har det været muligt at lave en dispensation for Samdrift, som kan søges på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

For besætninger, der indgår i Samdrift, vil ejeren ikke være forpligtiget til registrere flytning af kreaturer, mellem de besætninger, som indgår i Samdriften. Der kan kun indgås Samdrift, hvis besætningerne har samme ejer og Samdriften vil omfatte alle dyr i besætningerne.

Hvert husdyrbrug kan kun indgå i en Samdrift, men der kan være flere husdyrbrug i en Samdrift. Der må ikke være besætninger fra andre ejere, på de husdyrbrug, som skal indgå i Samdriften.

Afstanden mellem hver Samdrift må ikke overskride 4 km, og det er målt i fugleflugt fra den ene stalds koordinater til den andens. Er der flere husdyrbrug i den samme Samdrift, må der maksimalt være 4 km mellem de husdyrbrug, som er længst fra hinanden.

Samdriften giver færre registreringer, men det kræver en dispensation og den ser vi desværre landmand, som ikke får søgt.

Indberetning

Senest tre dage efter hændelse skal der være en note i besætningslisten vedrørende hændelser i besætningen, Kælvning, flytning, slagtning osv.

Senest syv dage efter hændelsen skal det være indberettet til CHR, via DMS, Webdyr eller indsendt til CHR-afdelingen i Skejby. I praksis bruger de fleste kun DMS og for at leve op til kravet om at der skal foreligge en note, vil det være inden tre dage.

For sene indberetninger og KO

I DMS under ”Analyse og lister” samt ”Udskrift, Øvrige” kan man trækker listen ”For Sene Indberetninger”, der viser hvor stor en procentdel af ens indberetninger der er for sene.

Der må maksimalt være 29 procent For Sene Indberetninger i perioden 1.januar til eventuelt kontroltidspunkt.

Er det over dette, vil der typisk være tale om en overtrædelse af KO, hvormed der gives 1-3 procent fradrag i støtten. Er det en forseelse, der har været gentaget over flere år, kan det give en faktor tre i fradrag, altså et fradrag på 3 x 3 = 9 proent.

Vi har set eksempler på landmænd, som både har fået fradrag for KO og mistet deres slagtepræmie, som følge af For Sene Indberetninger og uvidenhed omkring Samdrift. Det har i nogle tilfælde koster op imod 200.000 kr.

Human Error

I 2018 kom der et nyt princip kaldet Human Error, hvor overtrædelse kan betragtes som en menneskelig fejl.

Det gælder kun For Sene Indberetninger og kun små overtrædelser. Her skal der fremover forbedres på Indberetningerne, således at der ved en ny kontrol kan ses forbedringer.

Er der ikke sket forbedringer og der kommer kontrol indenfor tre år, vil det betyde sanktioner og træk i støtten.

Faste rutiner

For at undgå For Sene Indberetninger skal der laves nogle gode rutiner, som sikrer at det bliver gjort til tiden.

Med DMS og Smartkoen har du og dine ansatte mulighed for at indberette tingene på staldgangen. Der kan laves en rutine om, at den som tager kalven fra koen, samtidigt skal sørge for at det bliver indberettet.

Ham, som kører den døde ko væk, skal samtidigt indberette i smartkoen og bestille DAKA. Det stiller krav til dine medarbejdere om at få det gjort og til dig om at få dem lært at indberette rigtigt.

Man kan alternativt tage en eller to faste dage om ugen, hvor der bliver indberettet i DMS, så man sikre altid at få indberettet til tiden. Bruger man denne metode, skal I sikre jer, at tingene bliver skrevet ned, så i ikke glemmer noget.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.