Sådan holder du køerne i balance med magnesium

Det er vigtigt at fodre rigtigt for at sikre, at behovet for magnesium opfyldes. Mælkefeber og magnesiummangel går ofte hånd i hånd og risikoen kan reduceres gennem fodring.

Af Mie Riis, kvægbrugskonsulent, LMO

Magnesium er et livsnødvendigt mineral med mange forskellige funktioner i kroppen, heriblandt effekten for musklernes evne til at trække sig sammen – dén, som svigter og bliver til kramper, når koen får græstetani eller ’hypomagnesæmi’, altså for lav magnesiumkoncentration i blodet.

Hos køer med magnesiummangel sænkes mobiliseringen af calcium fra knoglerne, så mælkefeberrisikoen forøges. I nogle tilfælde behandles køer med mælkefeber med en calciumopløsning, som også indeholder magnesium, da begge er nødvendige for den optimale muskelfunktion.

Over halvdelen af magnesiummet i koen er bundet i skelettet, og kun fire til fem gram er tilgængeligt i blodbanen. Den lakterende ko ’mister’ gennemsnitligt 0,12 gram magnesium pr. kg mælk, så en ko med 40 kg mælk har et tab på 4,8 gram pr. dag i mælken.

Der er meget store variationer i udskillelsen pr. liter mælk mellem køerne, som primært skyldes en høj arvbarhed, og en del af dette kan forklare, hvorfor nogle er mere udsatte end andre.

I råmælken er magnesium naturligvis også i højere koncentration end i sødmælk.

I modsætning til calcium kan magnesium kun i meget begrænset omfang lagres og mobiliseres fra knoglerne, og magnesium-balancen er derfor afhængig af, at koens behov opfyldes på dagsbasis gennem foderet.

Nyrerne er effektive til at regulere et overskud af magnesium, så det er sværere at overdosere, da nyrerne blot vil udskille et overskud af magnesium i urinen.

pH-værdien er vigtig

Den store udfordring i forhold til magnesium er at forstå de faktorer, som regulerer absorptionen af magnesium fra mave-tarm-kanalen. Magnesium optages hos mælkefodrede kalve primært i tyktarmen, mens det hos den udviklede drøvtygger primært er i vommen, at den største del af absorptionen finder sted.

pH-værdien i vommen påvirker opløseligheden af magnesium, som stiger, jo mere sur vomvæsken bliver.

Normalt ønsker vi så neutralt et vom-miljø som muligt, da det giver de bedste betingelser for forgæringen af NDF, men for magnesium er det altså ikke en fordel.

For goldkøer, såvel som malkekøer, gælder, at én af udfordringerne i fodringen er kalium-niveauet i græsset, som stiger i marker, som har fået store mængder kalium fra gylle. Temperaturen påvirker græssets optag af magnesium, som derfor oftest er lavest i det tidlige forår og hen på efteråret. Samtidig har bælgplanterne højere magnesiumindhold end græsserne.

Der er meget stor variation mellem græsanalyserne, så du kan med fordel få lavet mineralanalyser af grovfoderet.

Vær opmærksom på natriummangel

Mekanismerne, som styrer absorptionen af magnesium, er ikke klarlagt til fulde, men en del af dem er veldokumenterede.

Den mest kendte er, at en høj kaliumkoncentration i vommen reducerer absorptionen af magnesium. Paradoksalt nok så øges denne effekt endnu mere som en ond spiral, hvis der samtidig er en lav koncentration af magnesium i vommen. Ved høje koncentrationer af magnesium vil magnesium derimod kunne overtrumfe denne mekanisme.

Magnesiumabsorptionen hæmmes allerede ved et indhold på 1 til 3 pct. kalium af tørstoffet, hvilket er indenfor normalen for foderrationerne. I mange foderplaner ligger kaliumniveauet på 1,5 til 1,9 pct., med afgræsningsplanerne og de øvrige græsholdige rationer i den høje ende.

Ud over det høje kaliumindhold i græsset kan der være en udfordring med for lavt natriumniveau. Natriummangel har vist sig at øge koncentrationen af kalium i vommen, og dermed opnås de samme negative effekter på magnesiumabsorptionen i vommen som beskrevet ovenfor.

Der er ikke nogen kliniske symptomer på natriummangel, som derfor kommer mere snigende, da kroppen
har et stort mobiliserbart lager. En gammel tommelfingerregel er at sikre god forsyning med fodersalt i rationen, når der er risiko for græstetani, for at holde kaliumniveauet i vommen nede.

Det er derfor relevant at give ekstra salt allerede ved udbinding, selvom temperaturen er moderat.

Ud over de fodringsbetingede parametre har stress som følge af håndtering, gruppeskift, temperatur og transport også en dokumenteret reducerende eff ekt på magnesiumkoncentrationen i blodet.

Artiklen er publiceret første gang i magasinet KVÆG, november 2018. Teksten er justeret pr. 29. oktober 2019.

Faktaboks

Konsulentens anbefalinger

  • Undlad græs med højt kaliumindhold til goldkøerne
  • Sørg for ekstra fodersalt til køerne i perioder, hvor der fodres med højt kaliumindhold
  • Reducer stress hos risiko-køer

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.