Sådan indretter du græsfoldene lidt smartere

Tiden er ved at være op over, hvor køerne skal på græs. Græsset vil den næste periode få en god vækst, og dermed er tiden inde til at overveje afgræsningssystemet.

Af Hans Lund, kvægrådgiver, OERD

Storfoldsafgræsning er nemt, men sårbart. Derfor er der flere der sætter noget mere hegn op for at imødegå nogle af de udfordringer der er ved storfoldsafgræsning. Jeg vil her beskrive nogle af de åbenlyse fordele der er ved foldafgræsning.

Mindre tørkefølsom

Når græsset får lov til at vokse et stykke over jorden, vil der samtidig vokse et større rodnet under jorden, hvilket gør at græssets mulighed for at hente vand længere nede øges. Det bliver dermed mindre følsom overfor tørke.

Du har en buffer foran dig

Når græsset får en hvileperiode og lov til at vokse op vil der altid stå en vis mængde græs foran dig. Når der bliver tørt, og det gør der på et tidspunkt hver sommer, så går der en tid før alt græsset er væk. Afgræsser du i storfold, går væksten som regel i stå over det hele samtidig, og græsset forsvinder derfor også samtidig på alle marker. Det samme gør sig gældende når der kommer en kold periode. Det gør det nemmere at planlægge suppleringsfoder på stald.

Udbytte stiger

Der er udbyttepotentiale i opdeling af markerne i mindre folde. Opgørelse, de seneste to afgræsningssæsoner, Eliteafgræsning har vist et større udbytte på ca. 20 %. Forskellen er opgjort i to grupper hvor der har været en hvileperiode på over eller under 7 dage i græsmarken. Bedriften, på 271 malkende køer, med det højeste registrerede udbytte i afgræsningsmarken havde en gennemsnitlig hviletid i græsmarken på 14 dage, en græsoptagelse på 1.113 kg tørstof/ko og udbyttet er opgjort til 8.953 kg tørstof/ha.

Hvordan?

Der er mange muligheder for opdeling af markerne. Der er stribegræsning som har været kendt i årtier. Stribegræsning kan være godt nok, men det giver ikke markerne den hviletid som er nødvendig, hvis der går flere dage før man kommer op til den anden ende af marken. Skal stribegræsning have sin berettigelse, så skal der et baghegn med. Inddeling i folde der passer til én dags afgræsning, er at foretrække. Det sikrer at græsmarken får den hviletid, der er nødvendig for at opnå et højt udbytte og et stabil græstilbud.

Inddeling af marken

Køerne er ligeglade med om opdelingen følger naturlige skel og veje. Den viste opdeling gør det også nemt at placere vandkar og der undgås drivvej. Derudover siger landmænd der har lavet en lignende opdeling, at det er nemmere at drive køerne hjem fra marken.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.