Betalt indhold af MSD Animal Health

Sådan lykkes Roland med 0% døde køer

Sammen med fire andre frontløbende landmænd deltager Roland Vermeulen i en ERFA-gruppe med fokus på at reducere antibiotikaforbruget, og han er godt på vej mod at nå målet om at reducere antibiotikaforbruget.

I det følgende, kan du læse hvordan det er lykkes ikke at miste nogen køer og hvilke yderligere tiltag, der skal få Roland og teamet på Ny Faurskovgaard til at komme helt i mål.

”Rettidig omhu” er det, der præger dagligdagen på Ny Faurskovgaard ved Holsted. Det kom klart til udtryk ved ERFA-gruppens besøg i besætningen ved bl.a. dagligt klovtjek i velindrettet klovboks (se billede nedenfor) af enhver halt ko. Ny Faurskovgaard består af 150 økologiske køer, som Roland har været driftsleder for de sidste 5 år. Besætningen er ejet af Rud Bruun, der også deltog aktivt på besøget.

Sponsoreret MSD Animal Health

”Rettidig omhu” med bl.a. klovtjek i velindrettet klovboks samme dag, som Roland opdager en halt ko, er én af grundene til kodødelighed på 0%.

Jeg er rigtig glad for den automatiserede klovboks med indretning således, at én mand hurtigt og sikkert kan undersøge og behandle en halt ko”, siger Roland.

”Vi er økologer og må forsøge alternative veje til at løse udfordringer”, siger Rud, der ikke er bange for at forfølge gode idéer til praktiske løsninger på udfordringer. 0% døde køer og ingen mistede kalve under 14 dage det sidste år vidner også om, at Roland og teamet på Ny Faurskovgaard yder et velovervejet og solidt stykke arbejde i hverdagen. Netop inspiration til alternative metoder var Rolands oprindelige formål med deltagelse i ERFA-gruppen. Udover selv at være inspirationskilde valgte Roland på mødet yderligere tiltag, som skal hjælpe til at optimere kalvenes trivsel og desuden forebygge Streptococcus uberis yverbetændelse i sommerperioden.

God effekt af goldkovaccination mod diarré hos kalvene

De helt unge kalve klarer sig rigtig godt uden diarré og ikke en eneste kalv under 14 er mistet det sidste år. Resultatet beror ifølge Roland på god råmælksprocedure og hygiejne i kælvningsboksen. ”Vi har valgt at tilføre råmælken manuelt til kalven så hurtigt som muligt, selv om den går med koen i 24 timer. Det er selvfølgelig tidskrævende, men forsikringen er det hele værd, og vi får også det optimale ud af diarrévaccinationen på den måde”, fortæller Roland, som ikke er bleg for at give eleven Magnus en del af æren for det flotte resultat.

Mere mælk

Under staldgennemgangen blev mælkemængden til 4-5 ugers kalve diskuteret, da kalvene p.t. kun fik 3 L ved hver af de to fodringer. Forslag fra gruppen om at øge mængde med 1-2L pr kalv pr fodring mødte modvilje, da kalvene ifølge Rud SKULLE TVINGES til at æde kraftfoder så hurtigt som muligt, da det var billigere end mælk. Til gengæld fremkom argumenter om, at den øgede tilvækst i denne periode er afgørende for den senere mælkeproduktion, og at den dyrere fodring helt sikkert ville komme kalvene og i sidste ende pengepungen til gode. Det lydhøre team på Ny Faurskovgaard lagde hurtigt en ny optimeret mælkefodringsplan, som skal sikre mere mælk (4-5L pr kalv ved hver fodring) og dermed en øget tilvækst.

Vejen til færre coccidiosetilfælde hos kalve på græs

Som så mange andre økologer med kalve på græs, har besætningen været udfordret med coccidiose. ”I starten lukkede vi hele flokken ud på et stort stykke græs, men nu har vi lært at inddele marken i otte mindre stykker, som kalvene opholder sig på i op 5 dage, inden de flyttes til et nyt stykke. Og nu tror vi på, at vi har knækket koden”, siger en smilende Rud Bruun. Trods det, at kalvenes udfordring med coccidiose går bedre, får kalvene stadig et knæk i tilvæksten, når de kommer på græs. Gruppen gav desuden forslag til opdeling af flere hold og mere kraftfoder til kalvene på græs (p.t. 1 kg kraftfoder pr kalv pr dag øges til min. 2-3 kg), så overgangen fra mælk/kraftfoder til vand/græs ikke bliver så udfordrende.

To fluer med ét smæk: Iodbaseret skum til forebyggelse af Sterptococcus Uberis og vorter

Roland har godt styr på malkerutinerne, hvor seks køer forberedes ad gangen. Alligevel har celletallet og nyinfektioner været stigende den seneste tid i takt med sæsonen. Streptococcus uberis er hovedårsag, til trods for at de økologiske køer burde have en fordel i forhold til miljøbakterien i græsningsperioden. Den indledende pattespray blev forslået udskiftet med iodbaseret skum, som dækker hele patten og sikrer bedre rengøring af hele patten inden malkning. 

Nogle kvier har desuden tendens til vorter på yver og under bugen. Oftest forsvinder vorterne igen, men enkelte kvier er hårdt angrebet og gør malkning til en udfordring. Iodbaseret pattedyb/-skum med effekt mod virus kunne ligeledes reducere vorteudbrudene.

Derfor vil det lykkes

Teamet på Ny Faurskovgaard var hurtigt til at beslutte nye handlingspunkter med effektuering fra følgende dag. Det gjaldt helt konkret den højere mælketildeling til kalvene, mere kraftfoder til kalvene på marken samt flytning af høhæk på marken. Lidt nærmere overvejelse krævede et større vandspejl til de kælvende køer samt udskift af pattespray til -skum.

I næste måned mødes ERFA-gruppen igen i anden besætning, hvor endnu en handlingsplan skal iværksættes. Læs mere om ERFA-gruppen her og om hvordan det skal lykkes Ann at reducere antibiotikaforbruget i hendes besætning her.

Handlingsplan for Ny Faurskovgaard:

  1. 1-2L ekstra mælk pr kalv pr fodring (dags dato)
  2. 1-2 kg ekstra kraftfoder til de græssende kalve samt flyt af høhækken (dags dato)
  3. Pattespray udskiftes med iodbaseret skum med viral effekt (ikke afgjort)
  4. Tildeling af vand i spand til kælvende køer (dags dato). Installering af større vandspejl i kælvningsboksen (ikke afgjort)

Faktaboks

Deltagere i ”Antibiotika-reduktions ERFA-gruppen”:

  • Roland Vermeulen, driftleder hos Rud Bruun, 150 økologiske køer i Holsted
  • Ann Sørensen, driftsleder hos I/S Vadgård, 300 køer i Starup
  • Nicolaj Kristoffersen driftsleder hos Per Sørensen, 240 køer i Glejbjerg
  • Danitsja van der Berg Rientjes, besætningsejer, 400 køer i Varde

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, antibiotikaforbrug, forebyggende, ERFA-gruppe, antibiotika

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.