Betalt indhold af MSD Animal Health

Sådan tager du kampen op mod fluerne i stalden

Den varme måneder i år har betydet, at flueaktiviteten er godt i gang. Derfor skal du lægge din fluestrategi nu.

De mange dage med høje temperaturer betyder, at vi allerede nu har en begyndende plage af fluer, som generer både os og dyrene. Fluer kan koste mange penge, for de kan sprede øjenbetændelse til din besætning. Stikfluer kan være årsag til sommermastitis, og stikkende fluer i malkestalden kan resultere i uro og afsparkninger under malkning. Udover udgifter til mælketab og behandlinger, viser undersøgelser, at flueplagen også kan betyde et tab af tilvækst hos kalvene.

Vigtigst: Stop flueudklækning!

Generne betyder, at der bør gøres noget ved fluerne, og det er afgørende at få lagt den rette strategi. De vigtigste punkter ved bekæmpelse af fluer er god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.  De øvrige bekæmpelsesforanstaltninger og midler er kun et supplement hertil. Fluerne trives bedst hos kalvene og i kalvemiljøet, så tag det med i planlægningen af strategien for fluekontrol.

Forskellige redskaber og metoder

Tidligt på året kan du med fordel anvende de mekaniske bekæmpelsesmidler som fluefangere med lim og lysfælder. De er effektive selv på små fluepopulationer og er billige i drift. 

Når fluemængden øges kan du anvende larvebekæmpelsesmidler. Disse midler vandes ud på dybstrøelsen og andre steder, hvor gødningen ligger i en længere periode. Fluelarver og hunfluer har behov for protein, og proteinet er tilgængeligt i frisk kalvegødning, samt mælk og foderrester. Ko-gødning er ikke noget godt vækstmedium for hunfluens ægproduktion og fluelarvens udvikling. Gødning, som ikke bliver suppleret med frisk gødning hele tiden, er uinteressant som fluemedium efter cirka 3 uger.                  

Vær opmærksom, når du vælger dit Pour-on produkt 

De senere år har ”pour-on” produkter til anvendelse direkte på dyrene været meget populære. Måden de anvendes på, er meget forskellig: fra behandling af udvalgte ko-grupper (malkehold) til behandling af alle dyr i stalden. De virker ved at dræbe og afskrække fluer.  Der er stor forskel på, hvor længe midlerne virker på dyret. Tag det med i betragtning, når du vælger dit pour-on middel, så du sparer tid og stress ved at undgå indfangning til ekstra behandling.

Årsag til reduceret effekt

Af og til opleves det, at den gode effekt reduceres. Årsagen er, at produktet enten er opbrugt på dyret, eller at der er udviklet resistens overfor midlet. Får du mistanke om resistens overfor et af dine bekæmpelsesmidler, skal du stoppe med at anvende det straks. Du skal undlade at bruge bekæmpelsesmidler med samme indholdsstof, som det der er set resistens overfor, fra starten af den kommende sæson, og når midlet tages i brug igen, skal det ske i kortere perioder, hvor effekten kontrolleres.  

Det er derfor vigtigt, at du kombinerer flere indsatsområder, når du laver din fluestrategi. Brug både mekaniske bekæmpelsesmidler, larvebekæmpelsesmidler og ”pour-on” produkter. På den måde sikrer du bedst mulig virkning og du en plage mindre i stalden. 

Du kan læse mere i denne pdf med Retningslinjer for fluebekæmpelse fra AGRO – Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet. Eller kontakt din besætningsdyrlæge, hvis du har spørgsmål angående fluer og fluebekæmpelse.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, fluer, fluebekæmpelse

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.