Sådan undgår du problemer med horisontale Seko fuldfoderblandere

Opblanding af foder i horisontale fuldfoderblandere kan være udfordret ved høj fyldningsgrad af foderblanderen. 

I sommers anbefalede Seges at udfase horisontale Seko fuldfoderblandere. Nu kommer Seges med en række anbefallinger, hvis man bruger disse, og der opstår problemer med foderet.

Seges undersøgelse konkluderede, at der ved blanding af store batch i horisontale fuldfoderblandere fra Seko kan være områder på begge sider af midten af blanderen, hvor foderet danner ”rundballer”, der står meget stille. Problemet kan ikke udelukkes også at opstå i horisontale blandere af andre fabrikater.

Det skriver LandbrugsInfo.

Når foderet står stille i blanderen, kan man risikere at udfodre klumper af kraftfoder eller andre komponenter uden at vide det. Det er utroligt svært at se klumperne efter udfodring. Det er derfor kun køerne, der finder dem – med risiko for foderforgiftning til følge. 

Seges har lavet følgende forslag til indsatser og forholdsregler der kan være med til at imødegå ublandede klumper af kraftfoder i horisontale Seko fuldfoderblandere og formentlig andre horisontale blandere af andre fabrikater:

  1. Læs ensilage eller stråfoder i først. Indvej altid omkring en fjerdedel til halvdelen af ensilagen eller noget stråfoder som det første i horisontalblandere.
  2.  Brug mindre vand. Tørstof i fuldfoder, der blandes i horisontalblandere, skal være på mindst 40 procent.
  3. Læs ensilage i enderne af foderblanderen. Den primære bevægelse til at skabe opblanding af ”rundballerne” er den opadgående foderbevægelse i midten af blanderen. Nogle gange vil man kunne skabe ekstra bevægelse ved at læsse ensilage i enderne af blanderen, men det virker kun så længe, der er ”åbne” snegle – altså hvor sneglene ikke er dækket af foder.
  4. Parker blanderen på en skrænt: En ekstra fysisk forstyrrelse af ”rundballerne” på hver side af midten af blanderen vil kunne afhjælpe problemet. I nogle situationer kan et skrånende terræn måske være tilstrækkeligt, i andre tilfælde skal der en mekanisk forstyrrelse til. 
    Løsninger, der omfatter mekanisk forstyrrelse af ”rundballerne” må betragtes som absolutte nødløsninger, der kan udgøre en fare for overbelastning af blanderen, være bekostelige, de kan være vanskelige at opstille uden arbejdsmæssige risici, og løsningerne kan gøre det vanskeligt for afløsere at følge blandeprotokollen. Der opfordres derfor til at tage kontakt til forhandleren af foderblanderen før der iværksættes forsøg med mekaniske løsninger til forstyrrelse af ”rundballerne” i blanderen. 
  5. Bland gerne 35-40 minutter. 20 minutters slutblandetid er absolut minimum. Det kan være nødvendigt at blande 35 eller 40 minutter Det ødelægger ikke græsbaserede blandinger at blande meget længe, men det giver ofte et utilfredsstillende energiforbrug og slid.
  6. Læs noget af – og bland videre. Det kan forsøges at udfodre eller aflæsse en fjerdedel til en tredjedel af blandingen og så give 10 min. ekstra blandetid til den resterende blanding for at få ”rundballerne” væk. Brug spidsgreben til at teste, om det lykkes. Alternativt kan hele blandingen læsses af og læsses igen under fortsat blanding.
  7. Grav dig ned til problemet. Forsøg at udrede problemer i din blanding ved at grave blandingen igennem i midten. Undersøg, om der forekommer områder, hvor der er ublandet foder. Vær opmærksom på ikke at komme til skade på knivene, og husk at tage nøglen ud af traktoren.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.