Sønderjyske mælkeproducenter står stærkest på ydelse og indtjening
Højere mælkeydelse banede vejen for, at sønderjyske landmænd præsterede de højeste dækningsbidrag i 2018.

At en stigende mælkeproduktion i de fleste tilfælde også medfører et højt dækningsbidrag, er kendt viden for de fleste.

Og netop denne sammenhæng er da også den primære årsag til, at en gruppe sønderjyske mælkeproducenter stod bag de bedste dækningsbidrag i værktøjet KvægNøglen i 2018.

På Syddansk Kvægs møde med fokus på KvægNøglen kunne rådgiverne med tilfredshed konstatere, at de sønderjyske, konventionelle besætninger i 2018 fik 300 kr. mere i dækningsbidrag pr. årsko sammenlignet med gennemsnittet på landsplan.

De 33 deltagende sønderjyske besætninger opnåede et gns. dækningsbidrag på 14.970 kr. pr. ko mod 14.649 kr. pr. ko på landsplan.

Og ser man ned i det omfattende datagrundlag, er det især 250 kg mælk mere pr. ko, som skubber de sønderjyske mælkeproducenter helt i front med 10.988 kg EKM leveret pr. ko mod 10.725 kg EKM pr. ko på landsplan.

Flere veje til toppen

På KvægNøgle-mødet fortalte de fire bedste besætninger, hvordan de på forskellige parametre agerer for at komme helt i front.

Fællestræk for de fire er, at de malker to gange og leverer på den pæne side af 11.500 kg EKM pr. ko.

Til gengæld har de forskellige strategier i forhold til grovfoderandel, dog med en tendens til, at grovfoderet må vige for tilskudsfoder for at opretholde den høje ydelse.

De fire landmænd har forskellige strategier for indkøb af foder, hvor nogle dækker af til en lang periode, imens andre tager en hurtig beslutning, hvis prisen lyder god.

Overskud af dyr

Ser man på det samlede datagrundlag i KvægNøglen, hvor 135 danske besætninger medvirker, er der tendenser til, at de højeste dækningsbidrag findes i besætninger med høj ydelse, høj energiudnyttelse og høj reproduktionseffektivitet på både køer og kvier.

På sidstnævnte parameter udmærker de fire sønderjyske frontløbere sig også, og der sker betydelige salg af overskudskvier, køer og tyre fra de fire landmænd.

Faktaboks

KvægNøglen:

  • 135 medvirkende på landsplan, heraf 33 i regi af Syddansk Kvæg.
  • Viser indtægter og omkostninger til og med DB1. Benyttes til at sætte økonomi på faglige indsatsområder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.