Sørg for god fremdrift i ensilagen under opfodring

Der er penge og mælk i at lave god ensilage.

Af kvægrådgiver Inger-Marie Antonsen, ima@velas.dk

Det er især vigtigt om sommeren at der er god fremdriften i ensilagen under opfodring. Gerne mindst 30 cm hver dag i hele snitfladen i sommerperioden. Hvorfor så skrive om det nu? Jo for-di lige nu er der fuld gang i at placere majsenilage til opfodring det næste års tid. Prøv en gang at regne på dine muligheder. Måske skal det ikke bare være som det plejer.

Eksempel: Der skal bruges 2.700 FeN majsensilage hver dag året rundt. Det er ca. 11 kbm hver dag. I den varme periode fra ca. 1. maj til ca. 1. oktober er der 153 dage, hvor der ønskes 30 cm fremdrift hver dag.

Stakkens længde skal mindst være 46 m.  11 kbm divideret med 0,3 m efter-lader 36,7 kvm udtagningsflade til fordeling mellem højde og bredde. Hvis din silo er 12 m bred må stakken sættes max 3 m højt for at komme 30 cm frem hver dag om sommeren. Hvorimod om vinteren fra 1. oktober til 1. maj, hvor der er 212 dage kan stakken godt være både kortere, bredere og højere. Der er 10 - 20 cm fremdrift over hele snitfladen ofte nok. 11 kbm divideret med 0,2 m divideret med 12 m i bredden er 4,6. Det vil sige, når der bruges 11 kbm om dagen kan fremdriften holdes på 20 cm om dagen i en 12 m bred silo selvom stakken sættes helt op i 4,6 m. Eller 3 m højde i en 18 m bred silo. 

Ovenstående forudsætter at ensilagen er snittet kort, trykket godt i 10 cm tynde lag og ensileret godt. Har man brug for at åbne for majsensilage tidligere end 4-6 uger efter høst skal stakken være lavet til mindst lige så meget fremdrift som en sommerstak. Sæt gerne en stak for sig selv, der kan opfodres, mens de store stakke får tid til at ensilere færdige i fred og ro uden iltadgang.

Skal der laves markstak bliver faconen anderledes end i en plansilo.  Det vil sige at arealet af udtagningsfladen skal beregnes anderledes end blot højde gange bredde. Er stakken flad i top-pen skal bredden først beregnes og det gøres som et gennemsnit af toppens bredde og bun-dens bredde. Eksempel trapez formet stak til sommerbrug:  12 m i bunden og 8 m i toppen og 2,5 m høj.Så bliver fremdriften god på 44 cm om dagen, hvis der bruges 11 kbm pr dag. Er stak-kens form mere spids ligesom en trekant, skal bredden beregnes som bundens bredde divideret med 2.  Og så kan det godt snyde lidt, for som regel runder stakken og så er udtagningsarealet lidt større end beregnet. Eksempel til sommerbrug: Højde på 3 m midtfor og 20 m bred i bun-den giver en udtagningsflade på 30 kvm. Bliver der brugt 11 kbm pr dag bliver fremdriften på godt 36 cm. I praksis lidt mindre, når faconen er mere rund.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.